Selecció del tipus d'original

Podeu seleccionar manualment el tipus d'original d'acord amb el tipus d'imatge.
Mode Text/foto
Aquest mode és el més adient per llegir originals que continguin text i fotografies, com revistes o catàlegs.
Mode Foto
Aquest mode és el més adient per a fotografies impreses en paper fotogràfic.
Mode de text
Aquest mode és el més adient per llegir originals de text. Les còpies de plànols o els originals a llapis també es llegeixen correctament.
1.
Premeu → [Llegir i enviar].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Tipus d'original].
3.
Seleccioneu el tipus d'original.
Per ajustar el nivell de prioritat del processament de text/foto/mapa, premeu [Text/Foto].
Després premeu [Ajustar nivell] → seleccioneu [Prioritzar text] o [Prioritzar fotos] → premeu [Acceptar].
[Prioritzar text]:
Es dóna prioritat a la reproducció fidel del text.
[Prioritzar fotos]:
Es dóna prioritat a la reproducció fidel de les fotografies, amb el menor efecte moaré (patró ondulat) possible.
Podeu ajustar el nivell de prioritat de text/foto. Si voleu reproduir el text tan fidelment com es pugui, premeu [Prioritzar text] i desplaceu l'indicador a l'esquerra. Si voleu reproduir les fotografies tan fidelment com es pugui, premeu [Prioritzar fotos] i desplaceu l'indicador a la dreta.
4.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Si voleu llegir un original que conté tons mitjans (per exemple, una imatge impresa) amb el mode Foto, es pot produir l'efecte moaré. En aquest cas, podeu reduir l'efecte moaré mitjançant [Nitidesa]. (Vegeu "Ajust de la nitidesa de la imatge.")
NOTA
Si l'original és una transparència/pel·lícula transparent, seleccioneu el tipus d'original i ajusteu la densitat al nivell més adequat per a l'original.
18SJ-14Y