Ajust de la densitat del fons

Aquest mode us permet eliminar el color de fons dels originals en realitzar la lectura. Aquest mode és útil per llegir originals com catàlegs, papers amb color de fons i papers que s'han engroguit amb el temps.
1.
Premeu → [Llegir i enviar].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Densitat].
3.
Premeu [Ajustar] per a <Densitat del fons>.
Per ajustar automàticament la qualitat del fons, premeu [Auto].
4.
Premeu [-] i [+] per ajustar la densitat del fons → premeu [Acceptar].
[-]: Evita que es copiï el color de fons fosc, però també és possible que no es copiïn les àrees clares de l'original.
[+]: És possible que no pugueu evitar totalment que es copiï el color de fons fosc, però les àrees clares de l'original sempre es copien.
Premeu [Ajustar cada color] per ajustar la densitat del color vermell, verd i blau independentment. Premeu [-] o [+] per ajustar la densitat de cada color→ premeu [Acceptar].
NOTA
Si premeu [Ajustar tots els colors] a la pantalla d'ajust del color per a l'opció [Ajustar cada color], tornareu a la pantalla Ajustar tots els colors.
5.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Si ajusteu la densitat del fons prement [Ajustar] per a <Densitat del fons>, l'opció [Auto] es cancel·la. De la mateixa manera, si premeu [Auto] mentre feu ajustos manuals a [Ajustar], els ajustos es cancel·laran. La màquina ajusta automàticament la densitat perquè coincideixi amb la del fons.
18SJ-154