Configuració del mode de bloqueig de memòria

Els documents d'I-fax rebuts es poden emmagatzemar a la bústia RX en memòria sense imprimir-los. Més endavant, podeu comprovar els documents rebuts a la bústia RX en memòria, i imprimir-los o enviar-los.
Si activeu [Usar bloqueig de memòria d'I-fax], podeu activar o desactivar <Bloqueig de memòria I-fax> per a la bústia RX en memòria segons convingui. (Vegeu "Especificació de les opcions de bústia d'I-fax" i "Recepció de fitxers per I-fax.")

IMPORTANT
No podeu desar els documents rebuts a la memòria en els casos següents. (Aquests valors depenen de l'espai lliure que quedi al disc dur.)
Quan s'ha emmagatzemat un total de 1.500 fitxers a la bústia de correu i a la bústia de fax o d'I-fax.
Quan s'ha emmagatzemat un total de 6.000 pàgines de documents a la bústia de correu i a la bústia de fax o d'I-fax.
Quan no hi ha prou memòria disponible
NOTA
Per rebre documents en memòria, en primer lloc heu d'activar l'opció [Usar bloqueig de memòria d'I-fax] d'[Establir bústia de fax/I-fax] a [Opcions comunes] a [Rebre/Reenviar] d'[Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Especificació de les opcions de bústia d'I-fax.")
18SJ-15S