Eliminació de la informació d'opcions d'usuari

Podeu eliminar informació de la contrasenya dels usuaris o informació de les tecles al menú ràpid.
També podeu eliminar la informació d'opcions compartides de tots els usuaris, així com la informació d'opcions d'usuaris específica.
1.
Seleccioneu el mètode d'eliminació a la pàgina del servei d'administració de la informació d'opcions d'usuari.
Si voleu eliminar la informació d'opcions de tots els usuaris:
Si voleu seleccionar i eliminar la informació d'opcions d'usuaris concrets:
Si voleu eliminar la informació d'opcions compartides de tots els usuaris:
Si voleu eliminar la informació d'opcions de tots els usuaris:
Feu clic a [Delete All User Setting Information].
Feu clic a [Yes].
Si voleu seleccionar i eliminar la informació d'opcions d'usuaris concrets:
Feu clic a [Select User Setting Information to Delete].
Seleccioneu la informació d'usuari que vulgueu eliminar → feu clic a [Delete].
Feu clic a [Yes].
Si voleu eliminar la informació d'opcions compartides de tots els usuaris:
Feu clic a [Delete the Shared Setting Information of All Users].
Feu clic a [Yes].

IMPORTANT
No podeu eliminar la informació de les opcions d'un usuari que hagi iniciat la sessió com a administrador.
NOTA
La informació d'opcions d'usuari modificada s'habilitarà quan es reiniciï l'equip. El procés d'eliminació de la informació d'opcions de l'usuari antic pot trigar una estona. Espereu una estona i reinicieu l'equip.
18SJ-250