Edició de parells de claus i de certificats de servidor

Podeu confirmar les opcions dels parells de claus i certificats de servidor desats. També podeu eliminar parells de claus o certificats no necessaris i comprovar com s'està utilitzant un parell de claus.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Opcions de certificat].
3.
Premeu [Llista de claus i certificats] → [Llista claus i certific. per a aquest disposit.] → dueu a terme l'operació següent.
Si la signatura d'usuari està desactivada, no cal prémer [Llista claus i certific. per a aquest disposit.]. Si premeu [Llista de claus i certificats], la pantalla canvia per la pantalla Llista de claus i certificats.
Si apareix a l'esquerra d'un parell de claus, significa que està danyat o que no és vàlid. Elimineu el parell de claus i deseu-ne un de nou. (Vegeu "Generació d'un parell de claus i d'un certificat de servidor" o "Desament d'un fitxer de parell de claus i d'un fitxer de certificat de servidor des d'un ordinador.")
NOTA
La Device Signature Key és un parell de claus necessari per a una signatura de dispositiu. Per a més informació, vegeu "Configuració/confirmació d'un parell de claus i un certificat de dispositiu."
Si voleu confirmar un certificat de servidor:
Si voleu eliminar un parell de claus desat:
Si voleu comprovar per a què es fa servir un parell de claus:
Si voleu confirmar un certificat de servidor:
Seleccioneu el parell de claus del certificat de servidor que vulgueu confirmar → premeu [Detalls de certificat] → [Verif. certif.].
Si [Verif. certif.] apareix atenuat o es mostra <Clau danyada o no vàlida.>, no podeu utilitzar el parell de claus. Elimineu el parell de claus i deseu-ne un de nou. (Vegeu "Generació d'un parell de claus i d'un certificat de servidor" o "Desament d'un fitxer de parell de claus i d'un fitxer de certificat de servidor des d'un ordinador.")
Premeu [Acceptar].
Si voleu eliminar un parell de claus desat:
Seleccioneu el parell de claus que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
IMPORTANT
Els parells de claus que mostren 'Ús' a <Estat> no es poden eliminar perquè s'utilitzen amb l'autenticació IEEE802.1X/IPSec o perquè TLS està activat. Premeu [Mostrar ubi- cació d'ús] per comprovar el tipus de seguretat per al qual s'està utilitzant el parell de claus. Per suprimir un parell de claus que només s'utilitza amb TLS, desactiveu les opcions següents. Els parells de claus utilitzats per a l'autenticació IEEE802.1X/IPSec no es poden eliminar.
<Use TLS> a [IU remot] (Vegeu "IU remot.")
[Usar TLS] a [Opcions de MEAP] (Vegeu "Opcions de MEAP.")
[Opcions d'impressió IPP] i [Confirmar PIN d'ID dept.] (Vegeu "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
<RX SMTP> a [Opcions de corr. electr./I-fax] (Vegeu "Opcions de corr. electr./I-fax.")
[Restringir recepció per a cada funció] a [Opcions distribució informació dispositiu] (Vegeu "Desament/Eliminació/Impressió de les destinacions de lliurament.")
Premeu [Sí].
Si voleu comprovar per a què es fa servir un parell de claus:
Seleccioneu un parell de claus amb l'opció "Ús" que apareix a <Estat> → premeu [Mostrar ubi- cació d'ús].
Premeu [Acceptar].
4.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar] → [Acceptar].
18SJ-25K