Verificació de la validesa del certificat mitjançant la llista de revocació de certificats

Podeu verificar la validesa del certificat fent servir una llista de revocació de certificats (CRL). També podeu eliminar la llista si no la necessiteu.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Opcions de certificat].
3.
Premeu [Llista de revocació de certificats (CRL)] → seleccioneu el pas següent.
Verifiqueu la validesa del certificat:
Elimineu la llista de revocació de certificats:
Verifiqueu la validesa del certificat:
Seleccioneu la llista de revocació de certificats pel certificat que voleu verificar → premeu [Detalls de la CRL] → [Verificar CRL].
Confirmeu la validesa del certificat segons els resultats que es mostrin.
IMPORTANT
Per obtenir més informació sobre el resultat de la comprovació, vegeu "Network/Security."
Premeu [Acceptar].
NOTA
Per comprovar l'autoritat de certificació, premeu [Llista de núms. de sèrie].
Elimineu la llista de revocació de certificats:
Seleccioneu la llista de revocació de certificats que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
Premeu [Sí].
4.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].

IMPORTANT
Per obtenir instruccions sobre com instal·lar una llista de revocació de certificats, vegeu "Installing a Certificate File."
NOTA
Es poden desar un màxim de 50 llistes de revocació de certificats.
18SJ-25R