Canvi/inicialització de les opcions favorites per a la funció de còpia

Podeu canviar/inicialitzar les opcions predeterminades de [Còpia].
Aquest mode es pot establir quan la funció de còpia està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de còpia, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."

Canvi de les opcions favorites per a la funció de còpia

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Còpia] → [Canviar opcions predeterminades].
3.
Premeu [Desar].
Les opcions de còpia actuals s'estableixen com a predeterminades.
4.
Premeu [Sí].

Inicialització de les opcions predeterminades per a la funció de còpia

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Còpia] → [Canviar opcions predeterminades].
3.
Premeu [Inicialitzar].
4.
Premeu [Sí].
18SJ-0A1