Desament de tecles de drecera

Podeu desar modes a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla de còpia. Podeu desar fins a cinc botons d'[Opcions] i [Opcions favorites].
Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència. (Vegeu "Desament/Edició/Eliminació de tecles d'opcions favorites.")
Aquest mode es pot establir quan la funció de còpia està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de còpia, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Còpia] → [Desar dreceres a opcions].
3.
Premeu un botó de drecera → seleccioneu la funció o l'opció favorita que voleu desar al botó.
Desament d'[Opcions]:
Desament d'[Opcions favorites]:
Desassignació d'[Opcions] o [Opcions favorites]:
Desament d'[Opcions]:
Seleccioneu la funció que voleu assignar.
Desament d'[Opcions favorites]:
Premeu [Opc. favorites prefixades].
Seleccioneu l'opció favorita que voleu assignar.
Desassignació d'[Opcions] o [Opcions favorites]:
Premeu [No assignat].
4.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Exemple: Els botons de drecera desats es mostren de la manera següent.
Pantalla de còpia
18SJ-0A2