Opcions de comunicació comunes de correu electrònic/I-fax

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Opcions de comunicació] → establiu el servidor de correu electrònic.
L'equip admet POP3 i també pot funcionar com a servidor de recepció SMTP.
NOTA
L'equip només pot rebre I-faxos i avisos d'error de comunicació.
Ús de l'equip com a servidor de recepció SMTP:
Ús d'un servidor POP per rebre comunicacions:
Inici de sessió en un servidor POP abans d'enviar (POP abans d'SMTP):
Inici de sessió en un servidor SMTP abans d'enviar (Autenticació SMTP):
Enviament sense autenticar:
Ús de l'equip com a servidor de recepció SMTP:
Premeu [On] per a <RX SMTP> → [Off] per a <POP>.
Premeu [Adreça de correu electr.].
Introduïu l'adreça de correu electrònic → premeu [Acceptar].
Premeu [Autenticac./Xifratge] → establiu <Permetre TLS (recepc. SMTP)> → premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [Sempre TLS] per a <Permetre TLS (recepc. SMTP)>, només es permetrà la recepció de dades xifrades amb TLS i es rebutjaran les comunicacions des de l'amfitrió que no utilitzin TLS.
Si seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (recepc. SMTP)>, només es permetrà la recepció de dades xifrades amb TLS si ho sol·licita l'amfitrió.
NOTA
Per utilitzar la funció de recepció SMTP, cal enregistrar el nom de l'amfitrió de l'equip al servidor DNS. (Vegeu "TCP/IPv4 Settings" i "TCP/IPv6 Settings.")
Encara que seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (recepc. SMTP)>, no es xifraran les dades si l'amfitrió SMTP no admet el xifratge.
Per seleccionar [Sempre TLS] o [On] per a <Permetre TLS (recepc. SMTP)> per permetre la transmissió TLS, cal generar prèviament un parell de claus. Per generar un parell de claus, vegeu "Generació d'un parell de claus i d'un certificat de servidor" o "Desament d'un fitxer de parell de claus i d'un fitxer de certificat de servidor des d'un ordinador."
Ús d'un servidor POP per rebre comunicacions:
Premeu [Off] per a <RX SMTP> → [On] per a <POP>.
Premeu [Adreça de correu electr.].
Introduïu l'adreça de correu electrònic → premeu [Acceptar].
Premeu [Servidor POP].
Introduïu l'adreça IP o el nom del servidor POP → premeu [Acceptar].
Premeu [Inici de sessió POP].
Introduïu el nom d'inici de sessió POP → premeu [Acceptar].
Premeu [Contrasenya POP].
Introduïu la contrasenya POP → premeu [Acceptar].
Especifiqueu l'interval de temps en què es comprovarà automàticament el servidor POP a <Interval POP>.
Premeu [Autenticac./Xifratge] → establiu <Mètode POP AUTH>.
Establiu <Permetre TLS (POP)> → premeu [Acceptar].
Si voleu enviar dades xifrades, activeu <POP>.
IMPORTANT
Si definiu menys de 10 minuts (excepte '0 min.') a <Interval POP>, l'equip no passarà totalment al mode de repòs.
NOTA
Encara que seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (POP)>, no es xifraran les dades si el servidor POP no admet el xifratge.
Inici de sessió en un servidor POP abans d'enviar (POP abans d'SMTP):
Premeu [Off] per a <RX SMTP> → [On] per a <POP>.
Premeu [Servidor SMTP].
Introduïu l'adreça IP o el nom del servidor SMTP → premeu [Acceptar].
Premeu [Adreça de correu electr.].
Introduïu l'adreça de correu electrònic → premeu [Acceptar].
Premeu [Servidor POP].
Introduïu l'adreça IP o el nom del servidor POP → premeu [Acceptar].
Premeu [Inici de sessió POP].
Introduïu el nom d'inici de sessió POP → premeu [Acceptar].
Premeu [Contrasenya POP].
Introduïu la contrasenya POP → premeu [Acceptar].
Especifiqueu l'interval de temps en què es comprovarà automàticament el servidor POP a <Interval POP>.
Premeu [Autenticac./Xifratge] → establiu <Mètode POP AUTH>.
Premeu [On] per a <Autenticac. POP abans d'enviar> → [Off] per a <Autenticació SMTP (SMTP AUTH)>.
Establiu <Permetre TLS (POP)> → <Permetre TLS (enviament SMTP)> → premeu [Acceptar].
Si voleu enviar dades xifrades, activeu <Permetre TLS (POP)> o <Permetre TLS (enviament SMTP)>.
NOTA
Encara que seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (enviament SMTP)>, no es xifraran les dades si l'amfitrió SMTP no admet el xifratge.
Encara que seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (POP)>, no es xifraran les dades si el servidor POP no admet el xifratge.
Inici de sessió en un servidor SMTP abans d'enviar (Autenticació SMTP):
Premeu [Servidor SMTP].
Introduïu l'adreça IP o el nom del servidor SMTP → premeu [Acceptar].
Premeu [Adreça de correu electr.].
Introduïu l'adreça de correu electrònic → premeu [Acceptar].
Premeu [Autenticac./Xifratge] → [Off] per a <Autenticac. POP abans d'enviar>.
Premeu [On] per a <Autenticació SMTP (SMTP AUTH)> → [Nom d'usuari].
Introduïu el nom d'usuari per iniciar sessió al servidor SMTP → premeu [Acceptar].
Si utilitzeu un servidor Microsoft SMTP, introduïu el nom d'usuari amb el format següent: nom d'usuari@nom de domini. Per obtenir més informació, confirmeu les opcions del servidor de Microsoft SMTP
Premeu [Contrasenya].
Introduïu la contrasenya per iniciar sessió al servidor SMTP → premeu [Acceptar].
Establiu <Permetre TLS (enviament SMTP)> → <Mostrar pantalla d'aut. en enviar> → premeu [Acceptar].
Si voleu enviar dades xifrades, activeu <Permetre TLS (enviament SMTP)>.
Si voleu que aparegui la pantalla d'autenticació en enviar, activeu <Mostrar pantalla d'aut. en enviar>.
NOTA
Encara que seleccioneu [On] per a <Permetre TLS (enviament SMTP)>, no es xifraran les dades si l'amfitrió SMTP no admet el xifratge.
Enviament sense autenticar:
Premeu [Servidor SMTP].
Introduïu l'adreça IP o el nom del servidor SMTP → premeu [Acceptar].
Premeu [Adreça de correu electr.].
Premeu [Autenticac./Xifratge] → [Off] per a <Autenticac. POP abans d'enviar>.
Premeu [Off] per a <Autenticació SMTP (SMTP AUTH)>.
Establiu <Permetre TLS (enviament SMTP)> → premeu [Acceptar].
Si voleu enviar dades xifrades, activeu <Permetre TLS (enviament SMTP)>.
4.
Premeu [Acceptar].
18SJ-0C3