Flux d'operacions d'administradors

Si s'han seleccionat les opcions de l'administrador del sistema (l'identificador de l'administrador i el PIN del sistema)

1.
Premeu .
2.
Premeu [Inic. sessió].
3.
Indiqueu el següent:
Premeu [ID d'admdor. del sistema] → introduïu la ID del departament.
Premeu [PIN del sistema] → introduïu el PIN.
4.
Premeu [Iniciar sessió].
Si el PIN de l'administrador del sistema continua sent l'opció predeterminada, apareix una pantalla que us sol·licita canviar un PIN de l'administrador del sistema. Canvieu el PIN seguint les instruccions de la pantalla.
IMPORTANT
Assegureu-vos de no oblidar el PIN de l'administrador del sistema. Si l'oblideu, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local Canon.
5.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
6.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
7.
Després d'especificar les opcions, premeu [Tancar sessió] a l'extrem inferior dret de la pantalla per tancar la sessió.
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per finalitzar la sessió.

Si s'han seleccionat les opcions de l'administrador del sistema i s'utilitza la Gestió d'ID de departaments

1.
Indiqueu el següent:
Premeu [ID dept.] → introduïu la ID de departament.
Premeu [PIN] → introduïu el PIN.
2.
Premeu [Iniciar sessió].
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per iniciar la sessió.
3.
Premeu .
4.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
5.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
6.
Després d'especificar les opcions, premeu [Tancar sessió] a l'extrem inferior dret de la pantalla per tancar la sessió.
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per finalitzar la sessió.

Si s'han seleccionat les opcions de l'administrador del sistema i s'utilitza SSO-H

1.
Indiqueu el següent:
Premeu [Nom d'usuari] → introduïu un nom d'usuari → premeu [Acceptar].
Premeu [Contrasenya] → introduïu una contrasenya → premeu [Acceptar].
2.
Premeu [Iniciar sessió].
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per iniciar la sessió.
3.
Premeu .
4.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
5.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
6.
Després d'especificar les opcions, premeu [Tancar sessió] a l'extrem inferior dret de la pantalla per tancar la sessió.
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per finalitzar la sessió.
18SJ-04X