Flux d'operacions d'usuaris generals

Si utilitzeu la gestió d'ID de departaments:

1.
Indiqueu el següent:
Premeu [ID dept.] → introduïu la ID de departament.
Premeu [PIN] → introduïu el PIN.
2.
Premeu [Iniciar sessió].
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per iniciar la sessió.
3.
Premeu .
4.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
Les operacions restringides estan atenuades i no es poden seleccionar.
5.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
6.
Després d'especificar les opcions, premeu [Tancar sessió] a l'extrem inferior dret de la pantalla per tancar la sessió.

Si utilitzeu SSO-H:

1.
Indiqueu el següent:
Premeu [Nom d'usuari] → introduïu un nom d'usuari → premeu [Acceptar].
Premeu [Contrasenya] → introduïu una contrasenya → premeu [Acceptar].
2.
Premeu [Iniciar sessió].
També podeu prémer (Iniciar/Tancar sessió) per iniciar la sessió.
3.
Premeu .
4.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
Les operacions restringides estan atenuades i no es poden seleccionar.
5.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
6.
Després d'especificar les opcions, premeu [Tancar sessió] a l'extrem inferior dret de la pantalla per tancar la sessió.

Si no utilitzeu ni la gestió d'ID de departaments ni SSO-H:

1.
Premeu .
2.
Visualitzeu l'opció que voleu de la llista.
Les operacions restringides estan atenuades i no es poden seleccionar.
3.
Especifiqueu l'opció → premeu [Tancar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
18SJ-04Y