Taula Configuració

És possible seleccionar o registrar les opcions següents a la pantalla Configuració:
NOTA
Alguns elements es poden configurar amb l'IU remot. Utilitzeu el tauler de control del dispositiu per configurar els elements que no es puguin configurar amb l'IU remot.
Els noms poden variar a l'IU remot.
La informació, que es lliura quan està establert el mode Opcions de lliurament info. dispositius, està marcada amb "Sí" a la columna "Lliurament d'informació de dispositius disponible". Per obtenir més informació sobre el mode de lliurament d'informació de dispositius, vegeu "Especificació de les opcions de lliurament d'informació de dispositius."
L'administrador del sistema que ha seguit els programes d'autorització de Canon pot utilitzar el mode Manteniment per operador. Aquest mode us permet canviar les peces, ajustar o netejar l'equip, comprovar el registre d'operacions de manteniment i veure el registre d'errors. [Mode manteniment per operador] només apareix quan el vostre distribuïdor local Canon us posa l'opció a la vostra disposició. Encara que [Mode manteniment per operador] aparegui, no permeteu canviar les opcions a ningú excepte l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.
18SJ-050