Establir destinació

Establir destinació

Element
Descripció de l'opció
Opció
predeterminada
Es pot establir en
IU remot
Lliurament d'informació
de dispositius disponible
[Llistes d'adreces]
Llista d'adreces 1 a Llista d'adreces 10, Accés ràpid
-
No
Imprimir llista: Sí, No
-
No
[Desar destinacions]
Desar nova adreça, Detalls/Editar, Eliminar, Cercar per nom
-
*1
[Canviar nom de llista d'adreces]
Llista d'adreces 1 a Llista d'adreces 10
Canviar nom
-
[Desar accés ràpid]
Desar/Editar, Eliminar
-
*2
[Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces]
Local, Servidor LDAP, Remota
Local
No
No
[PIN de llibreta d'adreces]
PIN: Màxim set dígits
(NUL)
[Gestionar números d'accés llibretes adreces]
On, Off
Off
[Incloure contras. en exportar llibreta adreces]
On, Off
Off
[Desar servidor LDAP]
Desar, Detalls/Editar, Eliminar, Imprimir llista
-
No
[Cerca automàtica en usar servidor LDAP]
On, Off
On
No
[Desar/editar condicions de cerca LDAP]
Mostrar nom, Nom d'atribut
No
[Canviar condicions cerca LDAP predeterm.]
Desar, Inicialitzar
-
No
No
[Obtenir llibreta adreces remota]*3
[Obtenir llibreta d'adreces]
On, Off
Off
[Adreça servidor de llibreta d'adreces remota]
Adreça IP o nom de l'amfitrió
-
No
[Temps per a comunicació]
15 a 120 seg.
30 seg.
[Ajust de selecció auto de línia per a TX fax]
On, Off
On
[Fer pública llibr. adrec. remota]
[Fer pública llibreta d'adreces]
On, Off
Off
*1
Indica elements que no es lliuren com a informació del dispositiu: Detalls/Editar, Eliminar, Cercar per nom
*2
Indica elements que no es lliuren com a informació del dispositiu: Editar, Eliminar
*3
Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.
18SJ-05E