Activació de la selecció auto de calaix

Els orígens de paper que tenen activada l'opció Selecció auto de calaix s'utilitzen per a la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix. Podeu establir quins orígens de paper es poden utilitzar per a la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix amb cada funció, com ara còpia i impressió.
Selecció automàtica de paper (APS): L'equip selecciona automàticament la mida de paper adequada (origen de paper) quan es comença a copiar/imprimir.
Canvi automàtic de calaix (ADS): Si l'origen de paper seleccionat es queda sense paper durant un treball de còpia/impressió, l'equip selecciona automàticament un altre origen de paper de la mateixa mida i continua copiant/imprimint.
Si a més establiu [Considerar color] i [Considerar tipus de paper] a l'hora de copiar, podeu especificar opcions detallades per seleccionar el paper.
[Considerar color]:
Si l'activeu, s'apliquen les opcions especificades a "Especificació de la Selecció automàtica de calaix de paper en funció del color". Si feu servir un paper diferent per a les còpies en color i en blanc i negre, els orígens de paper especificats només estan disponibles amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix.
[Considerar tipus de paper]
Si s'exhaureix el paper de l'origen del paper seleccionat durant un treball de còpia, se selecciona un altre origen de paper amb el mateix tipus de paper, gràcies al canvi automàtic de calaix. Si l'activeu, els orígens de paper amb diferent tipus de paper no se seleccionen, encara que l'origen de paper estigui carregat amb paper de la mateixa mida.
Podeu desar orígens del paper com a grup per imprimir des d'un ordinador.
[Usar grup]:
Si activeu aquesta opció, els orígens del paper s'estableixen com a grup. Quan l'origen de paper especificat a la impressora es queda sense paper durant un la impressió, l'equip selecciona automàticament un altre origen de paper del mateix grup i continua imprimint.
Còpia
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i amb les condicions següents, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix.
Selecció automàtica de paper*1
Canvi automàtic de calaix
Si l'opció [Considerar tipus de paper] està activada
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Personalitzat*2
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus i color, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
Si les opcions [Considerar tipus de paper] i [Considerar color] estan activades
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Personalitzat*2
Les opcions de la secció "Especificació de la Selecció automàtica de calaix de paper en funció del color" (Color/B/N) coincideixen amb el mode de color especificat
Si hi ha algun origen de paper amb paper de la mateixa mida, tipus, color i opcions a "Especificació de la Selecció automàtica de calaix de paper en funció del color" (Color/B/N), l'equip s'alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
Si les opcions [Considerar tipus de paper] i [Considerar color] estan desactivades
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4, Personalitzat*3
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus de paper es pot utilitzar amb la selecció automàtica de paper, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
*1 En funció de la mida del paper, com per exemple amb paper de mida personalitzada, és possible que no es pugui seleccionar el paper per utilitzar-lo amb la selecció automàtica de paper.
*2 Fulls de paper equivalents a paper Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2 o Reciclat 3.
*3 Paper equivalent a Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3 o Gruixut 4.
Impressió (Impressió des d'un ordinador)
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i carregats amb els tipus de paper següents, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix.
Opcions del controlador de la impressora
Selecció automàtica de paper
Canvi automàtic de calaix
Si s'especifica el tipus de paper a [Tipus de paper]
Tots els tipus de paper disponibles a l'equip es poden seleccionar per utilitzar-los amb la selecció automàtica de paper si coincideixen amb els tipus de paper especificats al controlador de la impressora.
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus i color, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
Si s'estableix [Auto] per a [Alimentació del paper]
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4, Personalitzat*3
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus de paper es pot utilitzar amb la selecció automàtica de paper, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
Si s'ha establert un origen del paper específic per a [Alimentació del paper]
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4, Personalitzat*3
Si l'opció [Usar grup] està activada, es porta a terme el canvi automàtic de calaix als orígens de paper agrupats.*4
Als orígens de paper agrupats, si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida de paper i el tipus de paper es pot utilitzar amb la selecció automàtica de paper, l'equip alimenta automàticament des d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
*3 Paper equivalent a Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3 o Gruixut 4.
*4 Si l'opció [Usar grup] està desactivada, no es du a terme el canvi automàtic de calaix.
Fitxers desats (Bústia)
Impressió de documents llegits emmagatzemats a l'equip:
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i carregats amb els tipus de paper següents, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix.
Selecció automàtica de paper*1
Canvi automàtic de calaix
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4, Personalitzat*3
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus de paper es pot utilitzar amb la selecció automàtica de paper, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
*1 En funció de la mida del paper, com per exemple amb paper de mida personalitzada, és possible que no es pugui seleccionar el paper per utilitzar-lo amb la selecció automàtica de paper.
*3 Paper equivalent a Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4.
Impressió de documents emmagatzemats al controlador de la impressora:
Si imprimiu sense canviar la configuració de l'equip, dugueu a terme les operacions com a Impressió (Impressió des d'un ordinador).
Si canvieu la configuració de l'equip i imprimiu, dugueu a terme les operacions descrites per imprimir documents llegits emmagatzemats a l'equip.
Fitxers desats (Dispositiu memòria)
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i carregats amb els tipus de paper següents, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix.
Selecció automàtica de paper*1
Canvi automàtic de calaix*5
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4, Personalitzat*3
Si hi ha un origen de paper amb la mateixa mida i el mateix tipus de paper es pot utilitzar amb la selecció automàtica de paper, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
*1 En funció de la mida del paper, com per exemple amb paper de mida personalitzada, és possible que no es pugui seleccionar el paper per utilitzar-lo amb la selecció automàtica de paper.
*3 Paper equivalent a Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Gruixut 1, Gruixut 2, Gruixut 3, Gruixut 4.
*5 Si no s'especifica un origen de paper, no es du a terme el canvi automàtic de calaix.
Rebre
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i carregats amb les mides de paper A3, A4, A4R o A5R, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix. Els tipus de paper disponibles apareixen a la taula següent.
Selecció automàtica de paper
Canvi automàtic de calaix
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1, Color 2, Personalitzat*6
*6 Paper equivalent a Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Color 1 o Color 2.
Altres (Informes d'impressió)
Els orígens de paper amb la selecció automàtica de calaix activada i carregats amb les mides de paper A3, A4 o A4R, es poden seleccionar amb la selecció automàtica de paper i el canvi automàtic de calaix. Els tipus de paper disponibles apareixen a la taula següent.
Selecció automàtica de paper
Canvi automàtic de calaix
Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2, Reciclat 3, Personalitzat*2
Si hi ha un origen de paper amb el mateix tipus i color, l'equip alimenta automàticament d'aquell origen de paper i segueix imprimint.
*2 Fulls de paper equivalents a paper Fi 1, Fi 2, Normal 1, Normal 2, Reciclat 1, Reciclat 2 o Reciclat 3.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'alimentació paper].
3.
Premeu [Activar/Desactivar selecció auto de calaix].
4.
Seleccioneu la funció que vulgueu → premeu [On] per a cada allotjament de paper → premeu [Acceptar].
Si no voleu dur a terme la selecció auto, premeu [Off].
[Altre] s'utilitza per especificar l'allotjament de paper per imprimir informes.
Cada botó representa els orígens de paper següents:
La Dipòsit POD Lite-C1, la Safata d'alimentació B1, la Safata d'alimentació-C2 i la Safata de paper llarg-B1 estan instal·lades.
: Safata d'alimentació B1, Safata d'alimentació-C2 i Safata de paper llarg-B1
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: Dipòsit POD Lite-C1
El Dipòsit de paper multicalaix-C1 està instal·lat.
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: Dipòsit de paper superior del Dipòsit de paper multicalaix-C1
: Dipòsit de paper central del Dipòsit de paper multicalaix-C1
: Dipòsit de paper inferior del Dipòsit de paper multicalaix-C1
NOTA
Podeu establir la selecció automàtica de calaix per a la safata d'alimentació quan la Safata d'alimentació B1 està instal·lada. (Vegeu "Safata d'alimentació B1.")
Com a mínim, un dels orígens de paper a banda de  Safata d'alimentació B1 ha d'estar establert a 'On'.
Si seleccioneu [Còpia], podeu establir si voleu considerar el mode de color.
Si activeu [Considerar color], l'origen del paper se selecciona automàticament d'acord amb el mode de color (per exemple, el paper per a còpies en color, com ara paper normal, se selecciona quan es fan còpies en color, i el paper per a còpies en blanc i negre, com ara paper reciclat, se selecciona quan es fan còpies en blanc i negre). Per a més informació, vegeu "Especificació de la Selecció automàtica de calaix de paper en funció del color."
Si desactiveu [Considerar color], l'origen del paper no se selecciona automàticament d'acord amb el mode de color.
Si activeu [Considerar color], també s'activa [On].
Si seleccioneu [Còpia], podeu decidir si voleu considerar el tipus de paper.
Si activeu [Considerar tipus de paper], el paper no s'alimenta des d'un altre origen de paper quan s'acaba durant la impressió, llevat que hi hagi paper del mateix tipus i mida carregat a un altre origen de paper. Per a més informació sobre els tipus de paper desats, vegeu "Comprovació de l'estat dels consumibles i d'altres dades."
Si desactiveu [Considerar tipus de paper], el paper s'alimenta des d'un altre origen de paper quan s'acaba durant la impressió, sempre que hi hagi paper de la mateixa mida carregat en aquest origen de paper.
Si premeu [Productivitat òptima], l'origen de paper es canvia automàticament abans que s'acabi del tot el paper, i l'alimentació continuarà sense interrupcions.
Si seleccioneu [Impressora], podeu definir si voleu establir orígens del paper com a grup.
Si activeu l'opció [Usar grup], els orígens del paper s'estableixen com a grup. Quan se selecciona un origen de paper específic al controlador de la impressora, es du a terme el canvi automàtic de calaix al grup.
Si desactiveu l'opció [Usar grup], els orígens del paper no s'estableixen com a grup. Quan se selecciona un origen de paper específic al controlador de la impressora, no es du a terme el canvi automàtic de calaix.
5.
Premeu [Acceptar].
18SJ-07S