Especificació de la Selecció automàtica de calaix de paper en funció del color

Podeu especificar les opcions de [Color] o [B/N] per a cada origen de paper, per tal de seleccionar automàticament l'origen de paper en funció del mode de color seleccionat a l'hora de fer còpies.
Si registreu el tipus de paper per a cada origen de paper prèviament, el tipus de paper es pot seleccionar en funció del mode de color. Per obtenir més informació sobre com registrar el tipus de paper en cada origen de paper, vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper."
IMPORTANT
Aquesta funció només és vàlida quan s'opera amb la funció de còpia.
NOTA
Per utilitzar aquesta funció, activeu [Considerar color] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix.")

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'alimentació paper].
3.
Premeu [Selecció auto de calaix basada en color].
4.
Seleccioneu [Color] o [B/N] per a cada origen de paper → premeu [Acceptar].
[Color]:
Els orígens de paper amb l'opció [Color] s'utilitzen si seleccioneu [Auto (Color/B/N)], [Tot color], [Monocrom] o [Bicolor] a [Selecció color] quan copieu.
[B/N]:
Els orígens de paper amb l'opció [B/N] s'utilitzen si seleccioneu [B/N] a [Selecció color] quan copieu.
Cada botó representa els orígens de paper següents:
La Dipòsit POD Lite-C1, la Safata d'alimentació B1, la Safata d'alimentació-C2 i la Safata de paper llarg-B1 estan instal·lades.
: Safata d'alimentació B1, Safata d'alimentació-C2 i Safata de paper llarg-B1
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: Dipòsit POD Lite-C1
El Dipòsit de paper multicalaix-C1 està instal·lat.
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: Dipòsit de paper superior del Dipòsit de paper multicalaix-C1
: Dipòsit de paper central del Dipòsit de paper multicalaix-C1
: Dipòsit de paper inferior del Dipòsit de paper multicalaix-C1
NOTA
En els casos següents, l'origen del paper que està establert en [Color] se selecciona automàticament, amb independència del mode de color especificat a l'hora de copiar.
Quan s'estableix el mode Fusionar blocs de treball
Quan s'estableixen tant el mode Originals de diferent mida com el mode Formar treball
18SJ-07U