Nastavení polohy tisku

Pro tisk souborů JPEG a TIFF můžete na stroji nastavit polohu tisku, a to tisk na střed stránky nebo do jejího levého horního rohu.
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro tisk souborů uložených na paměťovém médiu.
Tento režim lze použít pouze při tisku souborů JPEG nebo TIFF.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, kde je uložený soubor, který chcete vytisknout.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
4.
Vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Volby] → [Poloha tisku].
Chcete-li změnit zdroj papíru, viz "Výběr papíru."
6.
Vyberte požadovanou polohu tisku → stiskněte [OK] → [Zavřít].
[Auto]:
Je-li pro obrazová data nastavená poloha tisku, vytisknou se s použitím příslušného nastavení.
Není-li poloha tisku nastavená, obraz se vytiskne na střed papíru.
[Vždy střed]:
Obraz se vytiskne na střed papíru, i když bude nastavená jiná poloha tisku.
[Vždy horní levý]:
Obraz se vytiskne do horního levého rohu papíru, i když bude nastavená jiná poloha tisku.
18JF-189