Korekce barevných posunů

Na stroji můžete provádět korekci barevných posunů, které se při tisku nebo kopírování objevují na bílém pozadí.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Korekce barevných posunů].
3.
Vyberte barvu s barevným posunem → stisknutím [+] proveďte úpravu.
Když nastavíte kladnou hodnotu [+], odstraní se barevný posun, ale mohou nastat následující problémy.
- Na vlečném okraji obrazu se objeví vybledlé barvy.
- Objeví se lesklé zrnění.
- Jemné čáry se vytisknou ještě jemnější.
Tyto problémy je možné zmírnit nastavením záporné hodnoty [-].
DŮLEŽITÉ
Pokud se barevný posun neodstraní ani po zadání hodnoty „+2“, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon.
4.
Stiskněte [OK].
5.
Proveďte automatické nastavení gradace.
Bližší informace o automatickém nastavení gradace viz v části "Automatické nastavení gradace."
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení nejdříve proveďte automatické nastavení gradace a potom nastavení vyvážení barev, protože vyvážení barev může být nestabilní.
18JF-0KH