Nastavení polohy sedlové sešívačky

Používáte-li režim Sedlové sešití doplňku Finišer brožur W1 PRO nebo Finišer brožur T1 a všimnete si, že poloha pro sedlové sešití není přesně ve středu brožury, můžete tuto chybu opravit úpravou nastavení polohy sedlového sešití.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojený Finišer brožur W1 PRO nebo Finišer brožur T1. (Viz "Sešívací finišer W1 PRO / Finišer brožur W1 PRO / Puncher Unit-BT1 / Děrovací jednotka BU1," "Sešívací finišer T1 / Finišer brožur T1 / Externí děrovačka 2/4 otvory C1 / Externí děrovačka 4 otvory C1.")
DŮLEŽITÉ
Je-li ke stroji připojený Finišer brožur W1 PRO, můžete nastavit polohu sešití i polohu skladu.
Chcete-li nastavit polohu sešití i polohu skladu, nastavte nejprve polohu sešití a poté teprve polohu skladu. Postup nastavení polohy skladu viz "Nastavení umístění skladu sedlového sešití."
Je-li po nastavení polohy sešití ve středu papíru poloha sešití i poloha skladu, není třeba provést nastavení polohy skladu.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Změnit polohu skládání/sešití].
3.
Vyberte velikost papíru, kterou chcete změnit → nastavte polohu sedlové sešívačky pomocí [] nebo [] → stiskněte [OK].
18JF-0KY