Tlačítka na displeji dotekového panelu

Tato část popisuje často používaná tlačítka na displeji dotekového panelu.

Často používaná tlačítka

Následující tlačítka na displeji dotekového panelu jsou často používaná:
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li obnovit předchozí nastavení a zavřít obrazovku.
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li se vrátit na nastavení před zobrazením obrazovky aktuálních nastavení a zavřít obrazovku.
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat jedno nastavení a přejít na obrazovku s dalšími nastaveními.
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li se vrátit na obrazovku předchozích nastavení.
Stiskněte, chcete-li zavřít aktuální obrazovku.
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat nastavení a zavřít obrazovku.

Tlačítka na displeji dotekového panelu

Po stisknutí libovolného tlačítka na displeji dotekového panelu se toto tlačítko zvýrazní a nastaví se odpovídající režim. Při nastavování určitého režimu mohou znaky na některých tlačítkách zešednout. Zastřená tlačítka nelze stisknout. To znamená, že tyto režimy nelze nastavit v kombinaci s aktuálně nastaveným režimem.

Tlačítka pro nastavení režimů

Stav tlačítek
Popis
Režim 2stranný není nastaven a lze ho zvolit.
(Tlačítko je zvýrazněno)
Režim 2stranný je nastaven a lze ho zvolit.
(Znaky na tlačítku jsou zastřené.)
Režim 2stranný nelze nastavit v kombinaci s aktuálně nastaveným režimem.

Tlačítka, která označují, že je režim aktivován nebo deaktivován

Režim je deaktivován
Režim je aktivován
(Zaškrtnuto)
(Zvýrazněno)
Tlačítka, na nichž je symbol doprava směřujícího trojúhelníku (), mají doplňkové obrazovky pro nastavení jejich funkcí. Stisknutím tlačítka, na němž symbol doprava směřujícího trojúhelníku () není, daný režim zapnete nebo vypnete.
Tlačítka, po jejichž stisknutí se zobrazí doplňková nastavení
Tlačítka, která zapnou/vypnou režimy
Je-li režim uložen v [Oblíbená nastavení], způsob zobrazení tlačítka se změní. Jako příklad zde uvádíme funkci kopírování (Kopie).
Jsou uložena nastavení
Nejsou uložena žádná nastavení

Tlačítka, po jejichž stisknutí se zobrazí rozevírací seznam

Stisknutím tlačítka, které má napravo od názvu výběru trojúhelník směřující dolů (), se zobrazí rozevírací seznam s dalšími volbami pro nastavení.
Před výběrem
Rozevírací seznam
Po výběru

Číselná tlačítka

Kdykoli se na obrazovce zobrazí ikona číselných tlačítek, můžete pro zadávání hodnot používat číselná tlačítka na ovládacím panelu.
Hodnoty můžete zadávat pomocí číselných tlačítek na displeji dotekového panelu nebo na ovládacím panelu.
Hodnoty můžete zadávat pouze pomocí číselných tlačítek na ovládacím panelu.

Vyvolání obrazovky nápovědy

Kdykoli se na displeji dotekového objeví , můžete si zobrazit podrobné vysvětlení funkce a jejích možných nastavení.
18JF-011