Nastavení plánovaných aktualizací

Stroj můžete nastavit tak, aby pravidelně kontrolovat dostupnost nových použitelných firmwarů a svůj firmware automaticky aktualizoval.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli provádět tyto operace, musíte se ke stroji přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Pokud se nedokončilo plánované doručení firmwaru nebo nebyl stažený firmware aplikován, pak není možné naplánovanou aktualizaci provést

1.
Stiskněte  .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Uložit/Aktualizovat software].
3.
Stiskněte [Scheduled Update].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
<Scheduled Update Settings>:
[Zap]: Naplánovaná aktualizace se provede.
[Vyp]: Naplánovaná aktualizace se neprovede.
<Update Schedule>:
Confirm: Vyberte periodu ([Biweekly], [Weekly] nebo den ([Sun] až [Sat])) a zadejte čas pomocí  -  (číselných tlačítek). Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Celá kontrola firmwaru může trvat až 3 hodiny.
Apply at: Zadejte čas, kdy se má použít stažený firmware, pomocí  -  (číselných tlačítek). Aktualizace firmwaru se provede ve specifikovaný čas do 24 hodin od dokončení stažení daného firmwaru.
[E-Mail]:
Zadejte e-mailovou adresu správce. Mohou vám tak být doručovány e-maily ohledně stavu aktualizace odesílané z doručovacího serveru.
[Comments]:
Zadejte komentář, který se bude automaticky připojovat k e-mailu. Zadáte-li název modelu, můžete snadno identifikovat, kterého zařízení se e-mail s uvedeným stavem týká.

POZNÁMKA
Jestliže nebyl již dříve stažený firmware aplikován pomocí plánované aktualizace, pak se další naplánovaná aktualizace neprovede.
Je-li nastavena plánovaná aktualizace, pak se aktualizace firmwaru aplikuje v zadaný čas po stažení nového firmwaru z doručovacího serveru. Po dokončení procesu aplikace se stroj automaticky restartuje.
18JF-026