Aktualizace firmwaru (Ruční)

V této části je uvedeno, jak aktualizovat firmware bez připojení stroje na externí síť.
Pomocí funkce Uložit/Aktualizovat software vzdáleného UR můžete aktualizovat firmware stroje na nejnovější verzi.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli tento postup provést, je třeba znát data firmwaru, která se dodávají samostatně.
Abyste mohli provádět tyto operace, musíte se ke stroji přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")

1.
Na portálové stránce vzdáleného UR klikněte na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klikněte na [Manual Update] (Ruční aktualizace).
3.
Klikněte na [Browse] (Procházet) → vyberte firmware k aktualizaci → klikněte na [Next] (Další).
4.
Klikněte na [Yes] (Ano).
Zobrazí-li se hlášení <The firmware is updated. Restart the device.> (Firmware je aktualizován. Restartujte zařízení.), restartujte stroj.
18JF-02A