Vyvolání a smazání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Oblíbená nastavení].
3.
Vyberte požadované tlačítko.
Vyvolání oblíbených nastavení:
Smazání oblíbených nastavení:
Vyvolání oblíbených nastavení:
Stiskněte [OK].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Vyvolané nastavení kopírování můžete před kopírováním změnit.
Smazání oblíbených nastavení:
Stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li tlačítko přejmenovat, stiskněte [Přejmenovat].
Stiskněte [Zrušit].
18JF-0W9