Kniha →2 strany

Tento režim umožňuje naskenovat rozevřené stránky knihy nebo vázaného originálu a vytisknout je na samostatné stránky nebo je uložit jako samostatné stránky.
DŮLEŽITÉ
Uložte originál na kopírovací desku. Režim Kniha 2 strany nelze použít, uložíte-li originál do podavače.

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Kniha2 strany] → [Zavřít].
Chcete-li zhotovovat kopie se správným pořadím stránek, začněte kopírovat od první otevřené stránky knihy nebo vázaného originálu. Uložte originály lícem dolů. Nezapomeňte přiložit jejich horní okraj k zadnímu okraji kopírovací desky (podle šipky v horním levém rohu).
3.
Vyberte typ originálu knihy → stiskněte [OK] → [Zavřít].
Výběrem typu originálu zadejte, od které strany začít kopírovat.
Uložte originál lícem dolů na kopírovací desku a z následujících možností vyberte typ.
Originál se ukládá lícem dolů na kopírovací desku.
[Kniha zprava doleva]
[Kniha zleva doprava]
Originál se kopíruje zprava doleva.
Originál se kopíruje zleva doprava.
Chcete-li kopírovat více rozevřených stran, naskenujte první dvojici rozevřených stran → vyhledejte další dvojici rozevřených stran a uložte originál na kopírovací desku → stiskněte .
Po naskenování poslední dávky originálů stiskněte [Spustit kopírování].

POZNÁMKA
Pro zhotovování oboustranných kopií z knih nebo vázaných originálů použijte Kniha2str. (Viz část "Oboustranné kopírování.")
18JF-0WR