Ruční nastavení sytosti

Sytost můžete ručně upravit tak, aby byla pro použitý originál co nejvhodnější.

Nastavení sytosti před spuštěním kopírování

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Sytost].
3.
Stisknutím nebo nastavte pro originál sytost → stiskněte [OK].
Posunutím indikátoru doleva získáte menší sytost, posunutím indikátoru doprava naopak větší sytost obrazu.
4.
Stiskněte [Zavřít].

Nastavení sytosti během kopírování

1.
Stisknutím nebo upravte sytost u originálu.
Posunutím indikátoru doleva získáte menší sytost, posunutím indikátoru doprava naopak větší sytost obrazu.
DŮLEŽITÉ
Změníte-li sytost v [Volby], může se stát, že se nastavení sytosti provedené během kopírování na kopiích neprojeví.

POZNÁMKA
Chcete-li nastavit sytost pozadí, viz "Nastavení sytosti pozadí."
18JF-0X4