Kontrola podrobných informací / Smazání souboru ze schránky příjmu do paměti

Kontrola podrobných informací o souboru

1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Schránka PŘ. do pam.].
2.
Stiskněte [Schránka PŘ. do pam.].
3.
Vyberte soubor, který chcete zkontrolovat → stiskněte [Detaily].
POZNÁMKA
Vyberete-li více souborů a stisknete [Detaily], zobrazí se pouze detaily vybraného (zvýrazněného) souboru.

Smazání souboru

1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Schránka PŘ. do pam.].
2.
Stiskněte [Schránka PŘ. do pam.].
3.
Vyberte soubor, který chcete smazat → stiskněte [Smazat].
POZNÁMKA
Výběr souboru můžete zrušit jeho opětovným výběrem.
Chcete-li zrušit výběr všech souborů, stiskněte [Zrušit výběr]. ([Zrušit výběr] se změní na [Vybrat vše (Max. 32 soub.)].)
4.
Stiskněte [Ano].

POZNÁMKA
Nelze smazat více souborů najednou. Chcete-li smazat více souborů, vybírejte a mazejte je po jednom.
18JF-18L