Zadání míst určení s použitím adresáře (místního)

Na stroji můžete vyhledávat a zadávat adresy uložené v adresáři tohoto stroje.
1.
Stiskněte  → [Fax] → [Adresář].
2.
Vyberte místo určení → stiskněte [OK].
Můžete vybrat více míst určení.
Instrukce týkající se hledání míst určení uložených v adresáři viz "Obrazovka adresáře."
Vyberete-li místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] a poté zadejte přístupové číslo pomocí - (číselných tlačítek). Stisknete-li [Adresy bez přístupového čísla], zobrazí se místa určení, která nejsou spravovaná s nastavením přístupového čísla.

POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Data místního adresáře lze uložit a importovat prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní. (Viz část "Loading Settings Information (Import Individually).")
Vyberete-li pouze jedno místo určení, můžete po stisknutí tlačítka odesílat z obrazovky telefonního seznamu.
18JF-0YK