Různě velké originály

V tomto režimu můžete společně v jedné dávce skenovat originály různých velikostí (A3 a A4).
DŮLEŽITÉ
Papíry, u kterých je šířka zaváděcího okraje každé stránky jiná (např. A3 a A5), nelze podávat současně.

1.
Stiskněte  → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Různě velké originály].
3.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li velikost skenování na jinou hodnotu než [Auto], naskenují se všechny originály v zadané velikosti. Chcete-li skenovat jednotlivé originály v jejich původních velikostech, v každém případě nastavte velikost skenování na [Auto].
Chcete-li uložit originály různých velikostí do podavače, ujistěte se, že mají stejnou hmotnost (typ papíru).
Nastavíte-li režim Různě velké originály, rychlost skenování se může oproti běžnému stavu snížit.
Při odesílání dokumentů různých velikostí se na stroji příjemce použije velikost papíru, která odpovídá velikosti největšího odesílaného dokumentu. Pokud například odesíláte originály velikosti A4 a A3, vytisknou se na stroji příjemce oba na papír velikosti A3.
18JF-10C