Nastavení ostrosti obrazu

Na stroji lze provést nastavení ostrosti pro výraznější skenování textu a čar. Pro polotóny na tištěných fotografiích apod. můžete ostrost také snížit, čímž dosáhnete měkčího podání obrazu.
Nízká
Skenujete-li originál s polotóny, jako např. tištěný snímek, může dojít k výskytu moaré efektu (lesknoucí se zvlněný vzorek). V takovém případě můžete moaré efekt zmírnit nastavením na [Nízká.
Je nastaveno Nízká
Není nastaveno Nízká
Vysoká
Tímto nastavením se zvýrazní okraje obrazů originálu a slabý nebo drobný text se reprodukuje s ostřejším kontrastem. Toto nastavení je zvláště vhodné pro skenování modrotisků a jemných kreseb tužkou.
Je nastaveno Vysoká
Není nastaveno Vysoká
1.
Stiskněte  → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Ostrost].
3.
Nastavte ostrost → stiskněte [OK] → [Zavřít].
Chcete-li, aby naskenovaný text nebo čáry byly výrazné, nastavení by mělo být blíže k úrovni [Vysoká]. Při skenování originálů s tištěnými obrazy nebo jinými polotóny by nastavení mělo být blíže k úrovni [Nízká].

DŮLEŽITÉ
Nastavení pro [Ostrost] je neplatné, když platí všechny níže uvedené skutečnosti.
Typ originálu je nastaven na Text.
Rozlišení je nastaveno na 200 x 100 dpi.
Chcete-li aktivovat [Ostrost], změňte nastavení.
18JF-10H