Operace, které lze provádět na obrazovce Rychlá nabídka

V této části jsou popsány základní operace, které můžete provádět z displeje dotekového panelu stroje.

Tlačítka na obrazovce Rychlá nabídka

Níže uvedená obrazovka, která se zobrazí po stisknutí , se nazývá obrazovka Rychlá nabídka. Na obrazovce Rychlá nabídka se zobrazují následující tlačítka.
1
[Osobní]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit tlačítka uložená jako osobní tlačítka. [Osobní] se zobrazí, pouze je-li na stroji nastavena přihlašovací služba.
2
[Sdílená]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit tlačítka uložená jako sdílená tlačítka.
3
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li na obrazovce Rychlá nabídka provést úpravy.
Zadat lze následující nastavení:
[Změnit vel. tlačítka na Malé]/[Změnit velikost tlačítka na Velké]
[Nastavení tapety]
[Editovat tlačítka]
[Omezit použití rychlé nabídky]
4
Oblast zobrazení osobního tlačítka/sdíleného tlačítka
V této oblasti se zobrazují uložená osobní tlačítka/sdílená tlačítka.
5
[Odhlásit]
Stiskněte, chcete-li se odhlásit.
Jste-li přihlášeni pomocí přihlašovací služby, zobrazí se [Odhlásit].
Na obrazovce se zobrazují následující ikony, které označují typ úlohy.
Ikona
Typ funkce
Kopie
Fax
Skenovat a Odeslat
Skenovat a Uložit
Klávesová zkratka k uloženým složkám

Zobrazení obrazovky Rychlá nabídka

1.
Přihlaste se z obrazovky Přihlásit.
Je-li nastaveno Výchozí ověření přístupových práv (Správa ID oddělení):
Je-li nastaveno SSO-H (Single Sign-On H):
Je-li nastaveno Výchozí ověření přístupových práv (Správa ID oddělení):
Zadejte ID oddělení a PIN → stiskněte [Přihlásit].
Je-li nastaveno SSO-H (Single Sign-On H):
Stiskněte [Uživ. jméno] → zadejte uživatelské jméno → stiskněte [OK].
Stiskněte [Heslo] → zadejte heslo → stiskněte [OK].
Vyberte místo určení pro přihlášení → stiskněte [Přihlásit].
2.
Stiskněte .
POZNÁMKA
Stiskněte , chcete-li se vrátit na obrazovku Hlavní nabídka.

POZNÁMKA
Bližší informace o přihlašovacích službách viz v části "Overview of Login Services." Není-li nastavena přihlašovací služba, obrazovka pro přihlášení se nezobrazí.
18JF-1EA