Uložení adresy získané přes server LDAP

E-mailovou adresu získanou hledáním v adresáři na síti za použití serverů LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je možné uložit.
Lze také uložit e-mailové adresy získané jako I-faxové adresy.
POZNÁMKA
Servery LDAP budete možná muset nastavit předem, což závisí na síťovém prostředí. Bližší informace o nastavení serverů LDAP viz v části "Uložení serveru LDAP."

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Stiskněte [Uložit nové místo určení].
4.
Vyberte [Uložit ze serveru LDAP].
5.
Proveďte hledání požadovaných míst určení.
Proveďte postup v krocích 4 až 9 části "Zadání míst určení s použitím adresáře (serveru LDAP)."
6.
Vyberte místo určení z výsledků hledání → stiskněte [Další].
Můžete vybrat více míst určení.
Chcete-li vybrat prvních 256 míst určení, stiskněte [Vše (Max. 256)].
Po stisknutí [Uložit E-mail jako I-fax] se tlačítko rozsvítí a indikuje, že nastavení je zapnuto a vybranou e-mailovou adresu lze uložit jako I-faxové místo určení. E-mailové adresy ukládané jako I-faxové adresy ukládejte po jedné.
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
7.
Uložte vybraná místa určení.
DŮLEŽITÉ
Informace, které lze získat přes server LDAP, jsou pouze jména a e-mailová adresa.
Vyberete-li pouze jedno místo určení:
Vyberete-li více míst určení:
Chcete-li uložit vybrané místo určení jako I-faxovou adresu:
Vyberete-li pouze jedno místo určení:
Zkontrolujte místo určení → stiskněte [OK].
Podle potřeby upravte obsah místa určení.
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 11 části "Uložení e-mailové adresy."
Vyberete-li více míst určení:
Vyberte seznam adres, do něhož chcete místa určení uložit → stiskněte [OK].
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 11 části "Uložení e-mailové adresy."
Chcete-li uložit vybrané místo určení jako I-faxovou adresu:
Zkontrolujte místo určení → stiskněte [OK].
Podle potřeby upravte obsah místa určení.
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 11 části "Uložení e-mailové adresy."
8.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].
18JF-12F