Nastavení/kontrola páru klíčů a certifikátu zařízení

Tato nastavení lze zadat, je-li k dispozici pro použití funkce PDF/XPS s podpisem zařízení. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce PDF/XPS s podpisem zařízení viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Nastavení páru klíčů a certifikátu zařízení

V následujících postupech je uvedeno, jak generovat a aktualizovat pár klíčů a certifikát zařízení, které jsou nezbytné pro přidání podpisu zařízení k souboru PDF nebo XPS.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení certifikátu].
3.
Stiskněte [Generovat klíč].
4.
Stiskněte [Generovat/Aktual. klíč podpisu zařízení].
5.
Stiskněte [Ano].
DŮLEŽITÉ
Uložit lze pouze jeden pár klíčů.
POZNÁMKA
Název vygenerovaného/aktualizovaného páru klíčů se nastaví na „Device Signature Key“.
6.
Stiskněte [OK].

Potvrzení páru klíčů a certifikátu zařízení

Níže uvádíme postup pro potvrzení páru klíčů a certifikátu zařízení vygenerovaných/aktualizovaných administrátorem v "Nastavení páru klíčů a certifikátu zařízení."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení certifikátu].
3.
Stiskněte [Seznam klíčů a certifikátů] → [Seznam klíčů a certifikátů pro stroj].
Je-li podpis uživatele deaktivován, není nutné stisknout [Seznam klíčů a certifikátů pro stroj]. Stisknete-li [Seznam klíčů a certifikátů], obrazovka se změní na obrazovku seznamu klíčů a certifikátů.
Zobrazí-li se nalevo od páru klíčů , je poškozený nebo neplatný. Podle postupu v "Nastavení páru klíčů a certifikátu zařízení" vygenerujte/aktualizujte pár klíčů.
POZNÁMKA
Na obrazovce Seznam klíčů a certifikátů pro tento stroj nelze odstranit ani upravit pár klíčů nezbytný pro podpis zařízení.
4.
Vyberte „Device Signature Key“ → press [Detaily certifikátu] → [Ověřit certif.].
Je-li volba [Ověřit certif.] zešedlá nebo je zobrazeno hlášení <Klíč je poškozený nebo neplatný.>, pár klíčů nelze použít. Podle postupu v "Nastavení páru klíčů a certifikátu zařízení" vygenerujte/aktualizujte pár klíčů.
POZNÁMKA
<Otisk certifikátu> obsahuje informace o odesilateli, které se používají k ověření spolehlivosti souboru PDF nebo XPS s podpisem zařízení pomocí porovnání podpisu s číslem hašovací funkce SHA1 (Message Digest).
Doba použitelnosti pro podpis zařízení je nastavena na 5 let od vygenerování/aktualizace jeho páru klíčů.
5.
Stiskněte [OK] → [OK] → [OK].
6.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Informace o tom, jak obecný uživatel může zkontrolovat certifikát zařízení, viz v části "Kontrola podpisu zařízení/certifikátu podpisu uživatele."
18JF-261