Nastavení automatického doručení

Stroj můžete nastavit tak, aby se v nastavený čas automaticky doručovaly informace o zařízení. Můžete také vybrat, které informace doručovat.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Nastavit autom. distribuci] pro <Nastavení vysílání> → vyberte [Každý den] nebo [Zadat dny].
POZNÁMKA
Nechcete-li nastavit automatické doručení, vyberte [Vyp] → stiskněte [OK] → [OK].
Vyberete-li [Každý den]:
Vyberete-li [Zadat dny]:
Vyberete-li [Každý den]:
Stiskněte [Každý den].
Vyberte číslo ([1] až [5]).
Zadejte počáteční čas pomocí - (číselných tlačítek) → stiskněte [Další].
Uložit můžete až pět různých počátečních časů.
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Příklady:
07:05:00 dop.
→0705
11:18 odp.
→2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Vyberete-li [Zadat dny]:
Stiskněte [Zadat dny].
Vyberte den v týdnu ([Ne] až [So]) → vyberte číslo ([1] až [5]).
Zadejte počáteční čas pomocí - (číselných tlačítek) → stiskněte [Další].
Pro každý den týdne můžete uložit až pět různých počátečních časů.
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Příklady:
07:05:00 dop.
→0705
11:18 odp.
→2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, zadejte jiné čtyřmístné číslo.
4.
Vyberte informace o zařízení, které chcete rozeslat → stiskněte [Další].
Stiskněte [Zap] pro položku, jejíž data chcete doručit.
Stisknete-li [Zap] pro <Hodnota Nastavení/Uložení>, nastavte <Nastavení sítě>. Chcete-li doručit nastavení sítě, stiskněte [Zahrnout] → [OK].
5.
Vyberte místo určení → stiskněte [OK] → [OK].

DŮLEŽITÉ
Při doručení informací o zařízení nebudou aktualizovat své informace následující stroje.
Stroje, které zpracovávají úlohu odesílání.
Stroje provádějící import nebo export dat pomocí vzdáleného UR.
Klientský stroj přijímající informace o zařízení z hostitelského stroje neprovede aktualizaci adresáře.
Klientský stroj zpracovávající tiskovou úlohu neprovede aktualizaci nastavení tisku.
Stroje, které nemohly přijmout informace o zařízení z důvodu výpadku napájení nebo závad na síti, nebudou přijímat aktualizované informace až do první automatické aktualizace po obnovení chodu stroje.
POZNÁMKA
Informace o zařízení se nedoručí, pokud stroj přejde do procesu ukončení, a to i když je nastaven čas automatického doručování.
18JF-26X