Nastavení pro vytváření prohledavatelného PDF/XPS/OOXML

Režim Prohledavatelné PDF/XPS/OOXML umožňuje provádět optické rozpoznání znaků (OCR), při němž jsou data rozpoznatelná jako text extrahována z naskenovaného obrazu. Text lze poté přidat do souboru a vytvořit z něj soubor PDF/XPS/OOXML, v němž lze provádět hledání.
Vyberete-li jako formát souboru [OCR (Prohl. text)] pro [PDF], [XPS] nebo [OOXML], můžete na stroji nastavit Inteligentní skenování a zadat počet znaků pro Auto (OCR) v Názvu souboru. Inteligentní skenování je režim, který určuje směr a zarovnání textu při odesílání dokumentu. Auto (OCR) v Názvu souboru je režim, který automaticky použije počáteční text dokumentu naskenovaného pomocí OCR jako název souboru. Toto nastavení se provádí v [Název souboru] v [Volby] na obrazovce Skenovat a Odeslat. (Viz část "Název souboru.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Generovat soubor].
3.
Stiskněte [Nastavení OCR (Prohl. text)].
4.
Stiskněte [Zap] pro <Inteligentní skenování> → stisknutím [-] nebo [+] pro <Počet znaků pro název soub. OCR> zadejte počet znaků pro název souboru → stiskněte [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li inteligentní skenování používat.

POZNÁMKA
Při odesílání souboru nemůžete současně používat režim Auto (OCR) v Název souboru a režim Šifrované PDF.
18JF-09E