Ukládání/úprava/mazání tlačítek pro oblíbená nastavení

Na stroji je možné uložit až 18 kombinací oblíbených nastavení odesílání. Pro větší přehlednost jim lze přiřadit název a komentář. Tato funkce je užitečná pro ukládání často používaných nastavení odesílání.
1.
Stiskněte .
Aby bylo možné provést uložení/úpravu tlačítek pro oblíbená nastavení, je třeba předem nastavit režim Odeslat.
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Stiskněte [Uložit oblíbená nastavení] → [Další].
Vyberte tlačítko ([M1] až [M18]), do něhož chcete uložit nastavení → stiskněte [Další].
Je-li položka Zobrazit komentář nastavena na Zap, uložené komentáře se zobrazí po stisknutí tlačítka na obrazovce Skenovat a Odeslat.
Stiskněte [Název] → zadejte název → stiskněte [OK].
Stiskněte [Komentář] → zadejte komentář → stiskněte [OK].
Stiskněte [OK].
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Stiskněte [Editovat oblíbená nastavení].
Vyberte tlačítko, které chcete přejmenovat → stiskněte [Přejmenovat].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Zkontr. obsah], zobrazí se aktuálně uložená nastavení.
Stiskněte [Název] → zadejte název → stiskněte [OK].
Stiskněte [Komentář] → zadejte komentář → stiskněte [OK].
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li uložená nastavení přepsat, stiskněte [Uložit oblíbená nastavení] → vyberte tlačítko ([M1] až [M18]), jehož nastavení chcete přepsat.
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Stiskněte [Editovat oblíbená nastavení].
Vyberte tlačítko ([M1] to [M18]), které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte nastavení určená ke smazání.
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li tlačítko přejmenovat, stiskněte [Přejmenovat].
3.
Stiskněte [Zavřít].

POZNÁMKA
Nastavení uložená pod tlačítky pro oblíbená nastavení se nesmažou ani po vypnutí napájení stroje.
Smaže-li se z adresáře adresa uložená pod tlačítko oblíbených nastavení, smaže se také z nastavení uložených v tlačítku oblíbených nastavení.
Oblíbená nastavení můžete uložit pod klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu). (Viz část "Ukládání klávesových zkratek.")
18JF-0AC