Nastavit místo určení

Nastavit místo určení

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Seznamy adres]
Seznam adres 1 až Seznam adres 10, Rychlá volba
-
Ano
Ne
Tisknout seznam: Ano, Ne
-
Ano
Ne
[Uložit místa určení]
Uložit nové místo určení, Detaily/Editovat, Smazat, Hledat podle jména
-
Ano
Ano*1
[Přejmenovat seznam adres]
Seznam adres 1 až Seznam adres 10
Přejmenovat
-
Ano
Ano
[Uložit rychlou volbu]
Uložit/Editovat, Smazat
-
Ano
Ano*2
[Změnit výchozí zobrazení adresáře]
Místní, Server LDAP, Vzdálený
Místní
Ne
Ne
[PIN adresáře]
PIN: Maximálně sedm číslic
(NULL)
Ano
Ano
[Správa přístupových čísel adresáře]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Zahrnout heslo při exportu adresáře]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Uložit server LDAP]
Uložit, Detaily/Editovat, Smazat, Tisknout seznam
-
Ano
Ne
[Autom. hledání při použití serveru LDAP]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ano
[Uložit/Editovat podmínky hledání LDAP]
Zobrazit jméno, Název atributu
Ano
Ne
[Změnit výchozí podmínky hledání LDAP]
Uložit, Inicializovat
-
Ne
Ne
[Získat vzdálený adresář]*3
[Získat adresář]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Adresa serveru vzdáleného adresáře]
IP adresa nebo Hostitelské jméno
-
Ano
Ne
[Časová prodleva komunikace]
15 až 120 s
30 s
Ano
Ano
[Nastavení autom. výběru linky fax. VYS.]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Otevřít vzdálený adresář]
[Otevřít adresář]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
*1
Označuje položky, které se nedoručí jako informace o zařízení: Detaily/Editovat, Smazat, Hledat podle jména
*2
Označuje položky, které se nedoručí jako informace o zařízení: Editovat, Smazat
*3
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.
18JF-05E