Tabulka Nastavení/Uložení

Na obrazovce Nastavení/Uložení lze vybrat nebo uložit následující nastavení:
POZNÁMKA
Některé položky lze nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní. Pro nastavení položek, které není možné nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní, použijte ovládací panel zařízení.
Názvy na vzdáleném uživatelském rozhraní se mohou lišit od názvů na ovládacím panelu.
Informace doručené při nastavení režimu Nastavení doručení informací o zařízení jsou označeny slovem Ano ve sloupci Doručení informací o zařízení možné. Další informace o režimu Doručení informací o zařízení viz v části "Zadání nastavení doručení informací o zařízení."
Správce sytému, který prošel autorizačními programy Canon může používat režim údržby operátora. Tento režim umožňuje měnit díly, nastavovat nebo čistit stroj, kontrolovat výpis údržbových úkonů a zobrazit výpis chyb. [Režim údržby operátora] se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. Ani v případě, že je zobrazeno [Režim údržby operátora], nedovolte nikomu jinému vyjma správce systému jeho nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
18JF-050