Běžná nastavení

Na stroji můžete zadat běžná nastavení pro skenování a uložení originálu a také pro použití uloženého souboru.
18JF-0EU