Zadání nastavení funkce Skenovat a Uložit

Pro skenování originálů si můžete nastavit obrazovku [Skenovat a Uložit].
V této části pro příklad uvádíme postup, kdy jako úložiště vybíráme schránku.

Ukládání a úprava oblíbených nastavení

V systému stroje lze nastavit až devět možných kombinací nastavení skenování a uložit je do paměti pod tlačítka Oblíbená. Tato funkce je užitečná pro ukládání často používaných nastavení odesílání.

Změna výchozích nastavení

Výchozí nastavení pro funkci [Skenovat a Uložit] můžete změnit.

Inicializace výchozích nastavení

Nastavení pro [Skenovat a Uložit] můžete z uložených výchozích nastavení změnit zpět na nastavení výrobce.

Ukládání a úprava oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
Chcete-li uložit tlačítko oblíbených nastavení, nastavte režim skenování, který chcete uložit.
3.
Stiskněte .
4.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Běžná nastavení].
5.
Stiskněte [Skenovat a uložit nastavení] → [Uložit/Editovat oblíbená nastavení].
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte tlačítko, jehož název chcete změnit → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte nový název.
Vyberte tlačítko ([M1] až [M9]), do něhož chcete uložit nastavení → stiskněte [Uložit].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Zkontr. obsah], zobrazí se aktuálně uložená nastavení.
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte tlačítko, jehož název chcete změnit → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte nový název.
Vyberte tlačítko ([M1] až [M9]), jehož nastavení chcete přepsat → stiskněte [Uložit].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Zkontr. obsah], zobrazí se aktuálně uložená nastavení.
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Vyberte tlačítko, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte nastavení určená ke smazání.
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li tlačítko přejmenovat, stiskněte [Přejmenovat].
6.
Stiskněte [Zavřít].

Změna výchozích nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
Chcete-li uložit změny výchozích nastavení, nastavte režim skenování, který chcete uložit, jako výchozí nastavení.
3.
Stiskněte .
4.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Běžná nastavení].
5.
Stiskněte [Skenovat a uložit nastavení] → [Změnit výchozí nastavení].
6.
Vyberte [Uložit].
7.
Stiskněte [Ano].

Inicializace výchozích nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte .
4.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Běžná nastavení].
5.
Stiskněte [Skenovat a uložit nastavení] → [Změnit výchozí nastavení].
6.
Stiskněte [Inicializovat].
7.
Stiskněte [Ano].

POZNÁMKA
Nastavení uložená pod tlačítky pro oblíbená nastavení se nesmažou ani po vypnutí napájení stroje.
18JF-0EW