Ukládání/úprava/mazání vlastních velikostí papíru

Do systému stroje můžete podle potřeby ukládat vlastní velikosti papíru, přiřazovat jim názvy a také je upravovat a mazat. Tento režim je praktický, protože umožňuje uložení často používaných velikostí papíru.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Uložit vlastní velikost].
3.
Vyberte požadované nastavení.
Uložení/úprava vlastní velikosti papíru:
Uložení názvu pro vlastní velikost papíru:
Smazání vlastní velikosti papíru:
Uložení/úprava vlastní velikosti papíru:
Vyberte tlačítko ([S1] až [S5]), pod nímž chcete uložit nebo upravit vlastní velikost papíru → stiskněte [Uložit/Editovat].
Stiskněte [X] and [Y] → zadejte jednotlivé hodnoty → stiskněte [OK].
Uložení názvu pro vlastní velikost papíru:
Vyberte tlačítko ([S1] to [S5]), které chcete pojmenovat → stiskněte [Přejmenovat].
Zadejte nový název → stiskněte [OK].
Smazání vlastní velikosti papíru:
Vyberte vlastní velikost papíru, kterou chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
4.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte obsah určený ke smazání.
POZNÁMKA
Vyberete-li tlačítko, pod kterým jsou již nastavení uložena, tato nastavení se zobrazí.
Uděláte-li při zadávání hodnot chybu, stiskněte → zadejte správné hodnoty.
Přiřadit názvy lze i tlačítkům, pod nimiž nejsou uložena žádná nastavení.
Instrukce k zadávání znaků viz v části "Zadávání znaků."
Stisknete-li [OK], aniž byste zadali nějaké znaky, název tlačítka zůstane ve stávající podobě (výchozí S1 až S5).
Nastavení velikosti papíru uložená v paměti se nesmažou ani po vypnutí hlavního napájení stroje.
18JF-05W