Čas automatického resetování

Pokud stroj zůstane po určitou dobu v klidu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operaci s tlačítky), na displej se automaticky vrátí výchozí nastavení. Tento časový interval se nazývá „čas automatického resetování“.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Čas autom. resetování].
3.
S pomocí  nebo  zadejte požadovaný čas automatického resetování → stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Zvolíte-li „0“, režim času automatického resetování se nenastaví.
V případě, že používáte přihlašovací službu, se po uplynutí času automatického resetování na displej vrátí obrazovka pro zadání uživatelského jména a hesla.
Bližší informace o funkcích zobrazovaných na displeji po uplynutí času automatického resetování viz v části "Výchozí displej po automatickém resetování."
18JF-06Y