Výchozí displej po automatickém resetování

Stroj můžete nastavit tak, aby se po inicializaci režimu automatického resetování při spuštění zobrazovala obrazovka nastavená pro [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově] v [Možnosti].
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Funkce po autom. resetování].
3.
Zadejte následující nastavení → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Inicializační funkce]:
Obrazovka nastavená pro [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově] se zobrazuje na displeji po inicializaci režimu automatického resetování
[Vybraná funkce]:
Obrazovka nastavená pro [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově] se nezobrazuje na displeji po inicializaci režimu automatického resetování.
Příklad: Je-li nastavena funkce [Přístup k ulož. souborům] pro [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]
Je-li nastavena funkce [Inicializační funkce] a stroj není po provedení operace na obrazovce [Access Stored Files] určitou dobu používán, inicializuje se režim automatického resetování a na displej se vrátí výchozí obrazovka pro funkci [Kopie].
Je-li nastavena funkce [Vybraná funkce] a stroj není po provedení operace na obrazovce [Access Stored Files] určitou dobu používán, inicializuje se režim automatického resetování a na displej se vrátí výchozí obrazovka pro funkci [Přístup k ulož. souborům].

POZNÁMKA
Na stroji lze zadat dobu nečinnosti stroje, po jejímž uplynutí se má režim automatického resetování inicializovat. (Viz část "Čas automatického resetování.")
18JF-070