Zadání Automatického výběru zásuvky na papír podle barvy

Pro každý zdroj papíru můžete zadat nastavení [Barva] nebo [ČB]. Po tomto nastavení stroj bude při kopírování automaticky vybírat zdroj papíru podle vybraného barevného režimu.
Pokud pro jednotlivé zdroje papíru předem uložíte typ papíru, typ papíru lze vybírat podle barevného režimu. Další informace o ukládání typu papíru pro jednotlivé zdroje papíru viz v části "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru."
DŮLEŽITÉ
Tuto funkci lze použít pouze při použití funkce Kopie.
POZNÁMKA
Pro použití této funkce nastavte [Posoudit barvu] pro [Kopie] na Zap v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] in [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení podávání papíru].
3.
Stiskněte [Autom. výběr zásuvky na papír podle barvy].
4.
Vyberte [Barva] nebo [ČB] pro jednotlivé zdroje papíru → stiskněte [OK].
[Barva]:
Zdroje papíru s nastavením [Barva] se použijí, pokud při kopírování vyberete [Auto (Barvy/ČB)], [Plné barvy], [Jedna barva] nebo [Dvě barvy] v [Vybrat barvu].
[ČB]:
Zdroje papíru s nastavením [ČB] se použijí, pokud při kopírování vyberete [ČB] v [Vybrat barvu].
Jednotlivá tlačítka představují následující zdroje papíru:
Ke stroji jsou připojeny POD Deck Lite-C1, Vložený podavač B1, Přihrádka vloženého podavače C2 a Přihrádka na dlouhé listy B1.
: Vložený podavač B1, Přihrádka vloženého podavače C2 a Přihrádka na dlouhé listy B1
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: POD Deck Lite-C1
Ke stroji je připojen Podstavec na papír s více zásuvkami C1.
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: Horní zásobník na papír doplňku Podstavec na papír s více zásuvkami C1
: Střední zásobník na papír doplňku Podstavec na papír s více zásuvkami C1
: Dolní zásobník na papír doplňku Podstavec na papír s více zásuvkami C1
POZNÁMKA
V následujících případech se při kopírování automaticky vybírá zdroj papíru nastavený na [Barva], a to bez ohledu na zadaný barevný režim.
Když je nastaven režim Sloučit bloky úloh
Když je nastaven režim Různě velké originály spolu s režimem Tvorba úlohy
18JF-07U