Zadání maximálního počtu listů, které lze uložit do stohovače

Na stroji můžete zadat maximální počet listů, které lze uložit do stohovací jednotky.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena Velkokapacitní stohovač H1. (Viz část "Velkokapacitní stohovač H1.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Zadat max. počet listů pro uložení do stoh.].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li zadat maximální počet listů, které lze uložit do stohovací jednotky.
5.
Pomocí [-] nebo [+] zadejte počet listů, které lze uložit do stohovací jednotky → [OK].

POZNÁMKA
Zadat lze až 3 000 listů.
Je-li počet listů nastaven na počet blížící se limitu ukládání, tisk se může zastavit před dosažením zadaného limitu ukládání kvůli vlastnostem papíru, jako je například zkroucení nebo tloušťka papíru.
18JF-080