Orientace obrazu při výstupu do externího finišeru

Na stroji lze nastavit, jakou orientaci má mít obraz při výstupu papíru z Velkokapacitní stohovač H1 do externího finišeru.
Tento režim lze nastavit, je-li ke stroji připojena Velkokapacitní stohovač H1 a externí finišer. (Viz část "Velkokapacitní stohovač H1.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Orientace obrazupři výstupu s ext.finišerem].
4.
Vyberte [Neotáčet] nebo [Otočit o 180 stupňů] → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Neotáčet]:
Papír je na výstup podáván tak, že se horní okraj nachází u zadní části přihrádky.
[Otočit o 180 stupňů]:
Papír je na výstup podáván tak, že se horní okraj nachází u přední části přihrádky.
18JF-08E