Nastavení priority obrazu

Tento režim umožňuje nastavit stroj tak, aby automaticky volil, zda má prioritu kvalita tisku vašeho originálu nebo kvalita tisku uloženého obrazového formuláře. Tato nastavení můžete vybírat také ručně.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení tisku].
3.
Stiskněte [Priorita kvality obrazu překrytí].
4.
Zadejte následující nastavení → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Auto]:
Stroj automaticky volí kvalitu tisku originálu a obrazového formuláře.
[Priorita originálu]:
Priorita je přidělena kvalitě tisku originálního obrazu.
[Priorita formuláře]:
Priorita je přidělena kvalitě tisku obrazového formuláře.
18JF-08U