Indbinding

Med denne funktion kan du printe 1-sidede eller 2-sidede originaler, så dine print er hæftet sammen som et hæfte.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
De følgende papirformater anbefales til omslaget og hoveddokumentet, når du bruger funktionen Lim-indbinding.
Finishing-format
Hoveddokumentformat
Omslagsformat
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
Tabellen herunder viser de tilgængelige trimningsformater i forhold til trimningsindstillingen.
Trimningsindstilling
X (vandret)
Y (lodret)
Trim ikke
182,0 til 216,0 mm
257,0 til 297,0 mm
Angiv efter finishing-form.
Lodret
trimning
138,0 til 216,0 mm
257,0 til 297,0 mm
3-vejs trim
138,0 til 216,0 mm
203,0 til 297,0 mm
Angiv efter trimmebredde
Lodret
trimning
6,5 mm til 49,5 mm
-
3-vejs trim
6,5 mm til 49,5 mm
6,5 mm til 39,5 mm
Antallet af ark, der kan indbindes, afhænger af papirtypen, der bruges til hoveddokumentet. Et job vil blive annulleret, hvis du bruger et andet antal ark end de følgende. Disse tal kan variere afhængigt af papiret, du bruger.
Papir
Højeste antal
ark
Mindste antal
ark
52 g/m2 til 63 g/m2
200
30
64 g/m2 til 79 g/m2
200
10
80 g/m2 til 105 g/m2
150
10
106 g/m2 til 163 g/m2
10 (som arkisætninger)
Den tilgængelige papirvægt for omslagssiden varierer afhængigt af papirkilden. Brug papiret, der er vist i tabellen herunder.
Papirkilde
Papirvægt
Hovedenhed
90 g/m2 til 300 g/m2
Dokumentisætningsenhed-N1
90 g/m2 til 300 g/m2
Tabellen herunder viser de brugerdefinerede papirformater, som du kan angive til hoveddokument og omslaget. Hvis du indtaster en værdi, der er uden for indstillingsområdet, vil der i skærmbilledet blive vist en meddelelse, om at du skal indtaste en gyldig værdi.
Hoveddokument
Trimningsindstilling
X (vandret)
Y (lodret)
Trim ikke
Bredde på finishing-formatet
(182,0 mm til 216,0 mm)
Bredde på finishing-formatet
(257,0 mm til 297,0 mm)
Angiv efter finishing-form.
Lodret
trimning
Bredde på
finishing-formatet + 6,5 mm til
49,5 mm
(182,0 mm til 228,6 mm)
Bredde på finishing-formatet
(257,0 mm til 297,0 mm)
Angiv efter trimmebredde
Angiv efter finishing-form.
3-vejs-
trimning
Bredde på
finishing-formatet
+ 6,5 mm til 49,5 mm
(182,0 mm til 228,6 mm)
Bredde på
finishing-formatet + 13,0 mm til
79,0 mm
(257,0 mm til 320,0 mm)
Angiv efter trimmebredde
Omslag
Trimningsindstilling
X (vandret)
Y (lodret)
Trim ikke
364,0 mm til dobbelt størrelse
af hoveddokumentet +
30,5 mm
(364,0 mm til 462,5 mm)
Bredde på finishing-formatet (257,0 mm til 297,0 mm)
Angiv efter finishing-
format
Lodret
trimning
364,0 mm til dobbelt størrelse
af hoveddokumentet +
30,5 mm
(364,0 mm til 487,7 mm)
Bredde på finishing-formatet (257,0 mm til 297,0 mm)
Angiv efter trimmebredde
Angiv efter finishing-
format
3-vejs-
trimning
364,0 mm til dobbelt størrelse
af hoveddokumentet +
30,5 mm
(364,0 mm til 487,7 mm)
Bredde på finishing-formatet
+ 13,0 mm til 79,0 mm
(257,0 mm til 330,2 mm)
Angiv efter trimmebredde
VIGTIGT!
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks, eller en PDF-fil.
Statussen Lim-indbinding kan kun indstilles, hvis Perfect Binder-E1 er monteret.
Statussen Hæfte og statussen Lim-indbinding kan ikke indstilles, hvis der er valgt flere dokumenter med forskellige opløsninger i [Flet filer og print].
Hvis du bruger funktionen Lim-indbinding og Hæfteindbindingen overstiger 25 mm, kan der opstå papirstop.
Kontrollér om du har indstillet papirtypen korrekt. Hvis du printer på specialpapir, såsom kraftigt papir, skal du sørge for at vælge den korrekte papirtype. Især hvis du benytter kraftigt papir. Hvis papirtypen ikke er korrekt valgt kan det have en indvirkning på kvaliteten. Derudover kan fikseringsenheden blive snavset, og der vil måske blive brug for et serviceeftersyn. Der kan også opstå papirstop.
Før du går i gang med lim-indbinding, anbefaler vi, at du tjekker, hvor meget den valgte papirtype vil krølle. Den bedste måde er at printe hoveddokumentet og et omslag ud til finisheren eller stableren og kontrollere om papiret ikke krøller mere end den angivne værdi.
*1 Krølningens højde: Mindre end +3 mm
*2 Krølningens højde: Mindre end -3 mm
*3 Krølningens længde: Mere end 15 mm
Hvis du bruger en papirtype, der krøller mere end den angivne værdi for lim-indbinding, kan følgende problemer opstå:
Det trimmede format på printet er ikke som angivet.
Der opstår papirstop.
Der opstår en fejl.
BEMÆRK!
Stakgrænsen for tilbehøret Perfect Binder-E1 er 1000 ark eller 127 mm for papirstakkens højde. Hvis papirstakken overstiger denne grænse, stopper printning midlertidigt. Print genoptages, når arkene i enheden er fjernet.
Det er muligt at lime ca. 440 sekunder efter, at det interne varmelegeme på tilbehøret Perfect Binder-E1 er tændt.

1.
Tryk på  → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift print- indstillinger].
4.
Tryk på [Indbinding] → [Tilvalg].
5.
Vælg det papir, der skal bruges til omslaget og hoveddokumentet.
Tryk på [Skift] for <Vælg papir> → vælg det papir, der skal bruges → tryk på [OK].
VIGTIGT!
Hvis du bruger papir fra 80 g/m2 til 105 g/m2 til hoveddokumentet og printet er på mere end 150 ark, vil hæftet muligvis ikke blive lavet pga. tykkelsen. I dette tilfælde kan der opstå papirstop. Reducér antallet af sider i hoveddokumentet.
Kontrollér om du har indstillet papirtypen korrekt. Hvis papirtypen ikke er indstillet korrekt, vil jobbet muligvis blive annulleret.
Kontrollér om du har indstillet trimningsformatet korrekt. Hvis formatet på omslaget ikke lever op til alle følgende betingelser, kan der opstå papirstop.
Trimmet: Trimningsbredden på forkanten af omslaget er mere end 50 mm.
Ikke trimmet: Længden på trimningsformatet er større end bredden på stableren (ca. 297 mm), eller dybden på trimningsformatet er større end højden på stableren (ca. 221 mm).
6.
Vælg det trimmede format.
Hvis du ikke vil trimme hæftets kanter, skal du vælge [Trim ikke].
Hvis du vil trimme hæftets kant ved at angive finishing-formatet, skal du trykke på [Angiv efter finishing-form.] → vælg [Lodret trimning] eller [3-vejs trim] indtast derefter det ønskede finishing-format → tryk på [OK].
Hvis du vil trimme hæftets kant ved at angive trimmebredden skal du trykke på [Angiv efter trimmebredde] → vælg [Lodret trimning] eller [3-vejs trim] indtast derefter den ønskede trimmebredde → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Hvis du vil registrere og redigere det konfigurerede finishing-format, skal du trykke på [Reg.].
7.
Angiv printindstillinger for lim-indbindingen.
Tilføjelse af forsatsblade:
Arkindsætning:
Valg af finishing-formatet:
Tilføjelse af forsatsblade:
Tryk på [Tilføj for satsblad].
Vælg printindstillingerne i [Forreste forsatsblad] og [Bageste forsatsblad] → tryk på [OK].
Hvis du ikke vil printe på forsatsbladene, skal du vælge [Efterlad tom].
Hvis du fremfører papir til forsatsbladet fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du vælge [Efterlad tom].
For at vælge papir til forsatsbladet skal du trykke på [Skift] for <Vælg papir> → vælg papirkilden → tryk på [OK].
Hvis du vil vælge Stakfremfører-B1, når der allerede er valgt papirformat/-type for det aktuelle eller reserverede job, skal du trykke på [Skift papir i univ.bakke].
VIGTIGT!
Du skal vælge samme papirformat til forsatsbladet, som det der bruges til hoveddokumentet.
Hvis du ilægger fortrykt papir til brug som forsatsblad i dokumentisætningsenheden, skal du ilægge papiret med forsiden op.
Når du bruger Hæftefinisher-W1 PRO, så brug papiret, der er vist herunder.
Hoveddokument: 52 til 300 g/m2
Forsatsblad: Mere end hoveddokumentets papirtykkelse, og 64 til 300 g/m2
Arkindsætning:
Tryk på [Indsæt ark].
Vælg typen af ark, der skal indsættes → tryk på [Tilføj].
Angiv de detaljerede indstillinger for arkindsætningerne → tryk på [OK].
For at vælge papir til arkindsætningerne skal du trykke på [Skift] for <Vælg papir> → vælg papirkilden → tryk på [OK].
Hvis du valgte [Skift papir i univ.bakke], skal du vælge papirformatet og -typen.
VIGTIGT!
Hvis du vælger et andet papirformat til det forreste forsatsblad, det bageste forsatsblad eller arkisætninger, ændres papirformaterne for de andre funktioner automatisk til det nye papirformat. Men ændring af papirkilden for en funktion til en kilde med samme papirformat påvirker ikke indstillingerne for de andre funktioner.
Inden der fremføres papir fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du lægge papir i Dokumentisætningsenhed-N1 og angive papirformatet.
For at fremføre papir fra Dokumentisætningsenhed-N1 skal du vælge [Arkindsætter 1] eller [Arkindsætter 2]. Hvis papiret til det aktuelle job fremføres fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du trykke på [Ændr Isat1 ark.] eller [Ændr Isat2 ark.] for at vælge papir til arkindsætningerne.
BEMÆRK!
Du kan isætte op til i alt 100 arkindsætninger.
Tryk på [OK].
Valg af finishing-formatet:
Tryk på [Åbningstyper] → vælg finishing-formatet → tryk på [OK].
[Åbner mod venstre]:
Der oprettes et hæfte, der åbnes i venstre side.
[Åbner mod højre]:
Der oprettes et hæfte, der åbnes i højre side.
VIGTIGT!
For at anbringe papiret til omslag i tilbehøret Stakfremfører-B1, skal du ilægge papir således:
Hvis du vil printe på omslagsarket, skal du anbringe den side, som du vil printe på, vendende nedad, uanset om hæftet åbnes til venstre eller højre.
Hvis du ikke vil printe på omslagsarket, og du vælger følgende format:
[Åbner mod venstre]:
Justér papirets øverste kant med bagkanten på Stakfremfører-B1, og anbring siden, du vil printe på, med forsiden opad.
[Åbner mod højre]:
Justér papirets øverste kant med forkanten på Stakfremfører-B1, og anbring siden, du vil printe på, med forsiden opad.
For at anbringe papiret til omslag i tilbehøret Dokumentisætningsenhed-N1 skal du ilægge papir, som det er vist på illustrationen herunder:
Hæfter, der åbnes i venstre side
Hæfter, der åbnes i højre side
* Fremføringsretning for arkindsætteren
For instruktioner om at lægge papir i Dokumentisætningsenhed-N1 kan du se "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N1 (Optional)."
8.
Tryk på [Justér] → vælg det element, der skal justeres.
Fortsæt til punkt 9, hvis du ikke vil angive detaljerede indstillinger.
Justering af billedplaceringen på hoveddokumentet:
Justering af trimmevinklen:
Justering af billedplaceringen på omslagssiden:
Justering af trimmeplaceringen:
Justering af finishing-formatet en lille smule:
Justering af billedplaceringen på hoveddokumentet:
Tryk på [Plac. af indholdsbill.].
Tryk på [-] eller [+] for at flytte hoveddokumentets billede vertikalt → [OK ].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryk på [Luk].
Justering af trimmevinklen:
Tryk på [Trimmevinkel].
Tryk på [-] eller [+] for at justere trimmevinklen → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryk på [Luk].
Justering af billedplaceringen på omslagssiden:
Tryk på [Placering af omslagsbill.].
Tryk på [-] eller [+] for at flytte billedet på omslagssiden → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryk på [Luk].
Justering af trimmeplaceringen:
Tryk på [Trimme- position].
Tryk på [-] eller [+] for at flytte trimmeplaceringen → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Hvis størrelsen på trimningen er mellem 6,0 mm og 50,0 mm, kan alle indstillinger anvendes.
Tryk på [Luk].
Justering af finishing-formatet en lille smule:
Tryk på [Finjustering af finishing-form.].
Tryk på [-] eller [+] for at reducere en forskel mellem finishing-formatet og det trimmeområde, som maskinen udfører → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)0,1 → [±] → -0,1
-0,5 → [±] → (+)0,5
Tryk på [Luk].
9.
Tryk på [Næste].
10.
Vælg de dokumentsider, der skal printes på → tryk på [Næste].
Hvis du ikke vil printe på for- og bagomslag, skal du trykke på [OK] → fortsæt til punkt 12.
BEMÆRK!
Der kan ikke printes på omslagsark, som fremføres fra tilbehøret Dokumentisætningsenhed-N1.
11.
Tryk på [-] eller [+] for at justere ryggens bredde → [OK].
12.
Tryk på [Luk].
18K7-17E