Brugers dataliste

Du kan manuelt printe brugerens dataliste efter ønske.
Der er brug for tilbehørsprodukter for at udnytte Faxfunktionen. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende faxfunktionen, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
Du kan benytte følgende to typer brugers datalister:

Modtag/videresend

Printer alle informationer relateret til modtagelse og videresendelse gemt i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering).

Send/modtag

Printer alle informationer relateret til faxer, afsendelse og modtagelse gemt i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering).

Netværk

Printer alle informationer relateret til netværket gemt i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering).

Modtag/videresend

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Leveringsrapport].
3.
Tryk på [Brugers sende/modtage-dataliste].
4.
Tryk på [Ja].

Send/modtag

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Leveringsrapport].
Print af brugerens dataliste for afsendelse/modtagelse:
Print af brugers dataliste for fax:
Print af brugerens dataliste for afsendelse/modtagelse:
Tryk på [Brugers sende/modtage-dataliste].
Tryk på [Ja].
Print af brugers dataliste for fax:
Tryk på [Faxbrugers dataliste].
[Faxbrugers dataliste] vises kun, hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret.
Tryk på [Ja].

Netværk

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Netværk] → [Leveringsrapport].
3.
Tryk på [Ja].
18K7-033