Dele og deres funktioner

Dette afsnit beskriver navne og funktioner for alle maskinens dele.
Informationer om ekstraudstyr, dele og deres funktioner findes i "Ekstraudstyr."

Set udefra

, Opretstående betjeningspanel-G1 og Kopibakke-R2 er monteret:
1.
USB-port (1)
Anvendes til at tilslutte hukommelsesmedier til maskinen via USB.
2.
Hovedafbryder
Tænd for strømmen ved at trykke mod "I"-siden. (Se "Betjeningspanelets dele og funktioner.")
3.
Hovedenhedens højre dæksel
Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i hovedenheden. (Se "Clearing Paper Jams.")
4.
Papirskuffe 1, 2, 3
Kan rumme op til 550 ark papir (80 g/m2).
5.
Netværksport
Brug et LAN-kabel ved tilslutning af maskinen til et netværk.
6.
USB-port (2)
Brug USB-porten til at tilslutte eksterne harddiske og andre enheder til maskinen.
7.
USB-stik
Brug et USB-kabel ved tilslutning af maskinen til en computer.
8.
Sikkerhedsafbryder
Opdager overstrøm og krybestrøm.
9.
Testknap
Tryk på denne knap for at afprøve sikkerhedsafbryderen.

Indvendigt billede

, Opretstående betjeningspanel-G1 og Kopibakke-R2 er monteret.
1.
Frontdæksel
Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i fikseringstransportenheden. (Se "Clearing Paper Jams.")
2.
Fikseringstransportenhed
Træk fikseringstransportenheden ud for at udbedre et papirstop. (Se "Clearing Paper Jams.")
3.
Dæksel til udskiftning af toner
Åben dette dæksel for at udskifte tonerpatronen.
4.
Tonerpatron
Når du løber tør for toner, skal du trække tonerpatronen ud og udskifte den med en ny.
5.
Beholder til overskudstoner
Overskudstoner opsamles her. (Se "Replacing the Waste Toner Container.")
6.
Forsidens venstre dæksel
Åbn dette dæksel for at rydde et papirstop eller udskifte beholderen til overskudstoner. (Se "Clearing Paper Jams.")

Betjeningspanelets dele og funktioner

1.
Behandler/Data-indikator
Lyser eller blinker grønt, når maskinen udfører job og lyser konstant grønt, når modtagne data gemmes i hukommelsen.
2.
Fejllampe
Blinker eller lyser ved maskinfejl. Hvis fejllampen blinker, skal du følge de anvisninger, der dukker op på touchpanelet. Hvis fejllampen lyser med et fast rødt lys, skal du kontakte Canon Danmark.
3.
Tasten Indstillinger/Registrering
Tryk for at angive indstillinger/registreringer.
4.
Energisparetast
Anvendes til at indstille eller annullere Energisparestatus/Dvale. Lyser, når maskinen går i Energisparestatus/Dvale. For flere informationer om statussen Automatisk dvale kan du se "Hovedafbryder og energisparetast." For flere informationer om statussen, der aktiveres efter tryk på , se "Skift af statusser aktiveret efter tryk på energisparetasten."
5.
Tasten Tællertjek
Anvendes til at vise det samlede kopi- og printantal i touchpanelet.
6.
Taltaster
Anvendes til indtastning af talværdier.
7.
Tasten Ryd
Anvendes til sletning indtastede værdier eller tegn.
8.
Strømindikator
Lyser, når der er tændt for strømmen.
9.
Redigeringspen
Denne skal bruges til at indtaste tegn på touchpanelet. Hvis du mister redigeringspennen, skal du kontakte Canon Danmark. Undgå at anvende en skarp genstand til betjeningspanelet, som f.eks.en blyant eller kuglepen, i stedet for redigeringspennen.
10.
Tasten Stop
Anvendes til at standse et igangværende job, såsom et scannejob, kopijob eller faxjob (kun scanning).
11.
Tasten Start
Anvendes til start af en funktion.
12.
Tasten Nulstil
Tryk for at gendanne maskinens standardindstillinger.
13.
ID-(Log ind/ud)tast
Tryk for at logge ind/ud, når der er indstillet en login-service, som f.eks. Administration af Afdelings-ID eller SSO-H.
14.
Touchpanel
Hver funktions indstillingsskærmbillede vises i dette display. Som standard vises otte funktionstaster.
15.
Knap til justering af lysstyrke
Anvendes til at justere touchpanelets lysstyrke.
16.
Tast til lydstyrkeindstilling
Tryk for at vise skærmbilledet Lydsignaler.
17.
Statusmonitor/Annullér-tast
Tryk for at kontrollere status på job eller for at annullere printjob. Du kan også kontrollere maskinens status, som f.eks. kontrollere den resterende papirmængde.
18.
Tasten Quick-menu
Tryk for at hente favoritfunktioner, der er gemt i Quick-menuen. Og hvis du anvender godkendelse, kan der vises en Quick-menu, indstillet for hver enkelt bruger. (Se "Quick-menu.")
19.
Tasten Hovedmenu
Tryk for at vise hovedmenuskærmen, som f.eks. når du vil skifte funktioner.

BEMÆRK!
For flere informationer om tilbehør, der kan monteres på maskinen, kan du se "Ekstraudstyr."
18K7-005