Lagring, genkald og sletning af favoritindstillinger (favoritindstillinger)

Du kan gemme op til ni kombinationer af kopiindstillinger på favoritknapper. Du kan også give hver enkelt navne, der er nemme at huske.
Det er praktisk at gemme ofte anvendte kombinationer på denne måde.

BEMÆRK!
De kopivalg, der er registreret som [Favorit- indst.] i hukommelsen, bliver ikke slettet, heller ikke selvom du slukker for hovedstrømmen.
Du kan også gemme/redigere dine favoritindstillinger ved at trykke på → [Registrér/Redigér favoritindstillinger].
Du kan også registrere favoritindstillinger på genvejstasterne. (Se "Tildeling af genveje.")
18K7-0W7