Lagring af favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Vælg den kopistatus, du vil registrere.
3.
Tryk på [Favorit- indst.].
4.
Vælg knappen, der skal registreres → tryk på [Registrér].
For at omdøbe en knap: Vælg knappen → tryk på [Omdøb] → indtast navnet.
5.
Tryk på [Ja].
6.
Tryk på [Annullér].
Hvis du registrerer [2-sidet] og [2 på 1] i Favoritindstillinger, vises skærmbilledet, der er vist herunder.

VIGTIGT!
Du kan ikke registrere statussen Flet jobblokke i Favoritindstillinger.
18K7-0W8